Ajankohtaista - yhdessä ytimessä
Tapahtumakalenteri
Mikä on SEA?
Liity SEA:n jäseneksi
Lähetys- ja evankeliointikoulutus
Teemavuosi
Suomalainen usko 2017
Onnittelemme 100-vuotisjuhlaa viettävää Suomea
Suomi vuonna 2017 – rukousta, rakkautta ja Raamattua
Kuka kertoo Suomen tarinan?
Luojan luomaa 2015
Teemavuoden avaus rohkaisi löytämään rakkaan naapurin
Helsinki rukoilee – Rakas naapuri -avaus 18.1.
Rakas naapuri -teemavuosi 2014
Vuoden 2013 teema on Rakas nuori
Hyvää vointia perheille
Teemavuosi tukee perheitä
Rakas risti -teemavuosi haastaa oman ristin tekemiseen
Rakas risti on vuoden 2011 teema
Suomi on lähetyskenttä
Vuoden 2010 teema on “Rakas lähetys”
"Rakas ihminen" haastaa lähimmäisyyteen vuonna 2009
Rakas rukous -teemavuosi 2008
Rakas Raamattu teemavuosi 2007
SEA:n verkostot
ALMU - muslimityö
Finish-urheiluverkosto
Ihmiskaupan vastainen verkosto
JUST - juutalaistyö
Kristillinen mediaverkosto
Kristittyjen ihmisoikeusryhmä
Lapsityön verkosto
Teltantekijätyöryhmä
Työ- ja liike-elämäverkosto
Rukouspäivät
Uutisarkisto
Yhteystiedot

 

 

Onnittelemme 100-vuotisjuhlaa viettävää Suomea

Julkilausuma / Resolution
8.3.2017
Suomen Evankelinen Allianssi ry / Evangeliska Alliansen i Finland r.f.


Me allekirjoittaneet Suomen evankeliset kristityt, yhteisöt ja herätysliikkeet onnittelemme 100-vuotisjuhlaa viettävää Suomea ja osallistumme tämän ainutlaatuisen juhlavuoden viettoon monin eri tavoin, yhdessä valtiovallan, kaikkien suomalaisten ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten kanssa. 

Iloitsemme siitä, millainen maa Suomi on ja millaiseksi yhteiskuntamme on muodostunut monien kipeidenkin vaiheiden kautta. Suomi on maailman parhaita yhteiskuntia monella mittarilla mitattuna. Olemme kiitollisia Suomen kauniista ja puhtaasta luonnosta, korkeasta koulutustasosta, hyvästä hallinnosta, turvallisuudesta, sanan- ja uskonnonvapaudesta, kansalaisten tasa-arvosta, toimivasta ja kehittyvästä yhteiskunnasta sekä kulttuurista, jossa heikommasta välittämisellä on yhä sijaa. Haluamme yhä vahvemmin rukoilla kansamme ja johtajiemme puolesta ja rohkaista heitä.

Suomen 100-vuotisjuhlavuosi sattuu ainutlaatuisella tavalla samalle vuodelle reformaation eli uskonpuhdistuksen 500-vuotismerkkivuoden kanssa. Uskonpuhdistuksen tärkeä hedelmä Suomelle oli Raamatun kääntäminen suomen kielelle. Tämä johti paitsi suomen kirjakielen syntyyn myös lukutaidon ja koululaitoksen kehitykseen. Raamatun arvot vaikuttavat edelleen käsityksiimme ihmisarvosta, vähäosaisista huolehtimisesta sekä oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakenteista. Raamatun arvot ovat suomalaisen rehellisyyden näkymätön kulmakivi. Toimiva yhteiskunta rakentuu kansalaisten keskinäisen luottamuksen varaan. 

Hengellisenä vallankumouksena uskonpuhdistus palautti Jumalan armon uskon keskiöön. Tätä armoa emme langenneina ihmisinä ansaitse. Armo vapauttaa meidät suorituskeskeisyydestä, tekopyhyyden paineesta ja yrityksistä kelvata Jumalalle hyvillä teoillamme. 

Kannamme myös huolta siitä, että olemme kadottamassa jotain olennaista niistä uskonpuhdistuksen aarteista, jotka ovat siunanneet maatamme vuosisatoja ja joiden varaan yhteiskuntamme on rakentunut. Uskonpuhdistuksen perintö on niin kallisarvoinen, että sitä on edelleen tärkeää vaalia.

Toivomme ja rukoilemme, että Suomen juhlavuotta voidaan viettää arvokkaasti menneisyydestä iloiten, monenkeskisen sovinnon merkeissä ja kantaen vastuuta tulevaisuudesta. 

Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.  - Jeremian kirja 29:11

Onnea ja siunausta, 100 vuotta täyttävä Suomi! 


Vi undertecknade, evangeliska kristna, samfund och väckelserörelser i Finland, lyckönskar Finland som firar sitt 100-årsjubileum. Vi deltar i firningen av jubileumsåret på många olika sätt tillsammans med statsmakten, med alla finländare och med utlänningar som bor i Finland.

Vi gläder oss över Finland sådant det är och över resultatet av vår samhällsutveckling också genom många svåra skeden. Finland hör till de bästa samhällena i världen utifrån många mätningsresultat. 

Vi är tacksamma över Finlands vackra och rena natur, dess höga utbildningsnivå, dess goda förvaltning, över tryggheten, yttrande- och religionsfriheten, medborgarnas jämställdhet, samhället som fungerar och utvecklas, samt över en kultur där det ännu finns utrymme för omsorgen om de svagaste. Vi vill allt kraftigare be för vårt folk och för våra ledare och uppmuntra dem.

Finlands 100-års jubileum sammanfaller på ett unikt sätt med reformationens 500-års fest. En viktig frukt av reformationen för Finlands del var översättningen av Bibeln till finska. Det ledde förutom till finska skriftspråkets uppkomst också till läskunnighetens och skolinstitutionens utveckling. Bibelns värderingar påverkar fortsättningsvis vår uppfattning gällande människovärdet, omsorgen om vanlottade samt strukturerna i ett rättvist samhälle. Bibelns värderingar utgör en osynlig grundsten för den finländska ärligheten. Ett fungerande samhälle bygger på medborgarnas ömsesidiga förtroende. Reformationen var en andlig revolution som återförde Guds nåd till trons centrum. Som fallna mänskor förtjänar vi inte den nåden. Nåden befriar oss från prestationsbegäret, från hyckleriet och från strävan att behaga Gud genom våra goda gärningar.

Vi är också bekymrade över att vi håller på att förlora något väsentligt av reformationens skatter som under århundraden har varit till välsignelse för vårt land och på vars grund vårt samhälle har byggts upp. Arvet från reformationen är så dyrbart att det fortfarande är viktigt att vårda det.

Vi hoppas och ber att Finlands jubileumsår kunde firas på ett värdigt sätt genom glädjen över det förgångna, genom ett försonligt sinnelag och ansvarstagande inför framtiden. 

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. – Jeremias bok 29:11

Lycka och välsignelse tillönskas 100-åriga Finland!


Suomen Evankelisen Allianssin seuraavat jäsenyhteisöt ja henkilöjäsenet:
Följande medlemssammanslutningar och personmedlemmar i Evangeliska Alliansen i Finland:

Avainmedia Lähetysjärjestö ry
Healing Rooms Finland ry
International Evangelical Church in Finland ry (IEC)
Kristityt Yhdessä ry
Linkkiseurakunta
Lähetysyhdistys Kylväjä ry
Majakka-seurakunta (Suomen Majakka yhdistys ry)
Marttyyrien Ääni ry
Medialähetysjärjestö IRR-TV ry
Missionskyrkan i Finland
OM Suomi (Operaatio Mobilisaatio ry)
One Way Mission ry
OPKO (Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry)
Patmos Lähetyssäätiö
Raamattu Puhuu -seurakunta Helsinki
Suhe (Suur-Helsingin Seurakuntayhteisö ry)
Suomen Pelastusarmeija
Suomen teologinen instituutti (STI)
Suomen Vapaakirkko
YWAM Finland ry

Teuvo Aittokallio, rehtori (eläkkeellä), Naantali
Asko Alajoki, Tampere
Miika Auvinen, Espoo
Mikko Eräkangas, Helsinki
Stig-Olof Fernström, Helsingfors
Mikael Halleen, Helsinki
Eero Junkkaala, Helsinki
Elina Karonen, Heinola
Timo Keskitalo, Allianssin muslimityön verkosto (ALMU)
Martti Kola, rovasti, Helsinki
John Laasonen, Lahti
Tarja Lehto, Vantaa
Tapio Luoma-aho, Espoo
Juhani Nikula, Vantaa
Risto Rautkoski, osastopäällikkö (eläkkeellä), Tampere
Juha-Pekka Rissanen, Juutalaisevankelioimisen Suomen Työryhmä (JUST)
Timo Rämä, Kouvola
Elina Räsänen, Viitasaari
Stefan Salonen, pastor och föreståndare för Andreaskyrkan
Eva Sarsa, Helsinki
Jari Sippola, Vantaa
Tapani Sopanen, konsulttijohtaja, Helsinki
Erkki Suhonen, Lahti
Arto Sädeaho, Founding Pastor, Vantaa International Christian Fellowship
Arto Valkeapää, Parikkala


Suomen Evankelinen Allianssi (SEA) tarjoaa maassamme ainutlaatuisen, evankelisen kristillisyyden pohjalla toimivan yhteysverkoston. SEA:n yhteydessä eri alojen toimijat eri kirkkokunnista kokoontuvat jakamaan osaamistaan ja toteuttamaan yhteisiä hankkeita. SEA:n maailmanlaajassa yhteydessä on vähintään 600 miljoonaa kristittyä 200 maassa.

Tänä vuonna SEA rohkaisee Suomalainen usko -teemalla eri kirkkokuntien kristittyjä rukoukseen Suomen puolesta sekä yhteisiin tapahtumiin, toimintaan ja mediahankkeisiin, jotka korostavat Raamatun ja kristinuskon merkitystä Suomelle. SEA kokoaa ja välittää erilaisia ideoita ja resursseja paikallisseurakuntiin sivuston kautta.


Evangeliska Alliansen i Finland (EAF) erbjuder i vårt land ett unikt nätverk som bygger på en evangelisk-kristen grund. Inom EAF:s gemenskap samlas en mångfald aktiva från olika kyrkosamfund för att dela med sig av sitt kunnande och förverkliga gemensamma projekt. Inom EAF:s världsomfattande gemenskap finns åtminstone 600 miljoner kristna från 200 länder.
 
Detta år uppmuntrar EAF med temat Finländsk tro kristna från olika samfund att be för Finland och inbjuder till gemensamma samlingar, till verksamhet och mediaprojekt som framhåller Bibelns och kristendomens betydelse för Finland. EAF samlar in och sprider till lokalförsamlingarna olika ideer och resurser genom hemsidan


Verkkoviestin julkaisujärjestelmä