Ajankohtaista - yhdessä ytimessä
Tapahtumakalenteri
Mikä on SEA?
Liity SEA:n jäseneksi
Lähetys- ja evankeliointikoulutus
Teemavuosi
SEA:n verkostot
ALMU - muslimityö
Finish-urheiluverkosto
Ihmiskaupan vastainen verkosto
JUST - juutalaistyö
Kristillinen mediaverkosto
Kristittyjen ihmisoikeusryhmä
Lapsityön verkosto
Teltantekijätyöryhmä
Työ- ja liike-elämäverkosto
Rukouspäivät
Uutisarkisto
Suomi poikkeuksesta positiiviseen muutokseen - yhteyspäivä 25.4.2019
Roihu-tapahtuma seurakuntien ja yhteisöjen syntymiseksi
Lausanne-liikkeen kunnianosoitus perustajalleen Billy Grahamille
Seison pakolaisten rinnalla -julistus
Israel-raamattuseminaari 23.–25.11.2018
Yhdessä ytimessä - SEA:n yhteyspäivä 25.10.2018
Kristittynä Turkissa -tapahtuma Helsingissä 15.9.
Suuri lähetyskäsky ja johtajan rooli - SEA:n yhteyspäivä 19.4.
Richard Harvey Suomessa 20.–26.11.2017
Tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat kristillisessä kentässä
Yhteyspäivä: Opetuslapseus ja elinvoimainen yhteisö 
Mitä saa sanoa? - usko ja sananvapaus -seminaari 22.10.
Rukoushaaste urheilutyön puolesta - Kristuksen ruumis liikkeelle!
Rukousopas muslimimaailman puolesta
Kansalaisaloite aidon avioliiton puolesta
Pohjois-Korean ihmisoikeudet syyniin
Tapahtumia lapsityöntekijöille ja lasten vanhemmille maaliskuussa
Kasvava Kiina 28.2.2015
Avioliittovetoomus eduskuntaan
Nettiadressi: Pastorit ovat kristillisen uskon asiantuntijoita
Timo Tikka SEA:n puheenjohtajaksi
SEA:n kannanotto avioliiton puolesta
Kampanja iranilaisen pastori Abedinin vapauttamisen puolesta
Islam ja ihmisoikeudet -seminaari 9.11.2013
Uusi rukousopas muslimien puolesta
Kenelle lapsi kuuluu? -seminaari 15.3.
Euroopan Evankelisen Allianssin uutiskirje
European Evangelical Alliance concerned about Europe’s Financial Crisis
SEA sain uuden hallituksen
Vuoden evankelioimisteko -tunnustus Kids’ Action Night -työlle
Suomen muslimeilla on oikeus kuulla evankeliumi
MESK on nyt Suomen Evankelinen Allianssi
Kristittyjen ihmisoikeusryhmä perustettu Suomeen
Paastonajan julistus
Pekka Simojoki sai Vuoden evankelioimisteko -tunnustuksen 2008
Toimintasuunnitelma 2008
LCWE:n Nuorisojohtajien konferenssi 2006
Toimintakertomus 2005
E4-prosessi
MESKin 10-vuotisjuhla
Annual report 2001-2002
Yhteystiedot

 

 

Nettiadressi: Pastorit ovat kristillisen uskon asiantuntijoita

Jos olet pastori tai pappisvihkimyksen saanut henkilö, allekirjoita alla oleva adressi, joka annetaan maahanmuuttovirastolle ja oikeuslaitokselle. Allekirjoituksesi ei tule heti näkyviin, vaan se lisätään viiveellä manuaalisesti. Allekirjoituslomake on sivun lopussa.


Iranilaisen kristityn tapaus

Uskonnonvapauden perusperiaatteisiin kuuluu oikeus valita uskontonsa ja harjoittaa uskoa ilman kyseenalaistamista ja pelkoa.

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan:
"Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja." (18. artikla)

Uskonnonvapauden turvaaminen on ennen kaikkea yksilön suojaamista epäoikeudenmukaiselta kohtelulta.


Miten oikeuslaitoksemme kohtelee ihmisiä, kun tutkitaan heidän uskontoaan? Kristityn kohdalla uskonnon toteamiseen riittää todistus seurakunnalta. Koko läntisessä maailmassa tämä todistus on perinteisesti ollut kastetodistus. Luterilainen kirkko antaa virkatodistuksen, jossa seurakunnan jäsenyys perustuu siihen, että henkilö on kastettu.

Milloinkaan ei oikeuslaitos kyseenalaista kirkon antamaa ilmoitusta. On ennenkuulumatonta, että jonkun suomalaisen epäiltäisiin olevan vain nimellisesti kristitty. Oikeuslaitos ei myöskään epäile, että joku on muslimi. Siihen riittää henkilön oma ilmoitus. Enää emme selvittele edes siviilipalvelukseen pyrkivien uskonnollisen vakaumuksen aitoutta.

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut, että heidän epäilyksensä heräävät, jos henkilö hakemusprosessin aikana kääntyy kristityksi. Pidämme hälyttävänä, jos kristityksi kääntyminen saattaa olennaisesti heikentää hakijan mahdollisuutta saada turvapaikka Suomessa. Uskonnollista vakaumusta tulee kunnioittaa yhteiskunnassa.


Mitä tapahtui?

Helsingin hallinto-oikeus päätti 11.11.2011 olla myöntämättä turvapaikkaa iranilaismiehelle, joka oli kastettu toukokuussa kristillisen seurakunnan jäseneksi Suomessa. Hänen kasteopetuksensa oli viikoittainen puolentoista tunnin mittainen opetus keskusteluineen kymmenen kuukauden ajan. Lisäksi hän on osallistunut säännöllisesti seurakunnan jumalanpalveluksiin ja muuhun toimintaan. Oikeudelle oli toimitettu kastetodistus.

Päätöksessä turvapaikan epääminen perustellaan sillä, että henkilön kristillisestä "vakaumuksesta ei voi täysin vakuuttua". On erityisen kummallista, että oikeus ylipäätään arvioi jonkun uskon aitoutta, sitten vielä päätyy tuomitsemaan uskon epäaidoksi ja tekee sen kuulematta asiantuntijoita.

Tapauksessa palveleva asianajaja pitää hämmästyttävänä, että Maahanmuuttovirasto ja Hallinto-oikeus epäilevät ihmisen uskon aitoutta ja tekevät päätöksen paneutumatta asiaan sen enempää. Hän toteaa: "Henkilön vakaumuksen arvioiminen ainoastaan lyhyesti suullisessa kuulemisessa ei voi olla yksinomainen peruste arvioida hänen vakaumuksensa epäaidoksi."

Maahanmuuttoviraston tehtävä on tutkia turvapaikkaa hakevan henkilön kertomuksen paikkansapitävyys. He eivät kuitenkaan millään tavoin selvittäneet hakijan uskonnollista vakaumusta tämän kristityksi kääntymisen jälkeen. Maahanmuuttoviraston edustaja ainoastaan esitti oman mielipiteensä kyseisen henkilön kristillisen uskon epäaitoudesta oikeudenkäynnissä. Mitä tulee kristillisen uskon aitouden arvioimiseen, turvapaikkayksikön johtaja kysyy: "Mistä joku saa paremman tiedon arvioida asiaa?"


Mitä vastaamme?

Tämä on haaste, johon meidän tulee vastata kristillisten seurakuntien pastoreina ja pappeina. Meille ei ole mitään etua siitä, että kastamme kristityksi henkilöitä, jotka eivät oikeasti tunnusta kristillistä uskoa. Haluamme antaa kastettavalle perusteellisen kasteopetuksen ja näin varmistaa, että kastettava ottaa kasteen vastaan sitoutuen kristilliseen uskoon. Niin pitkälle kuin on mahdollista arvioida toisen ihmisen uskoa, katsomme että meillä on siihen parhaat edellytykset kastamiemme aikuisten osalta.

Me tarjoamme asiantuntija-apua kristilliseen uskoon liittyvissä asioissa.


Allekirjoittajat (168):
 1. Irja Askola, piispa, Helsingin hiippakunta, luterilainen kirkko
 2. Heikki Huttunen, pääsihteeri, Suomen Ekumeeninen Neuvosto
 3. Timo Keskitalo, pastori, International Evangelical Church
 4. Sakari Vuola, kirkkoherra, Köyliön ev.lut. seurakunta
 5. Sakari Vehkavuori, pastori, Annankadun adventtiseurakunta
 6. Hannu Niskanen, kenttäpiispa, Puolustusvoimat
 7. Stefan Salonen, senior pastor, Andreaskyrkan, Missionskyrkan i Finland
 8. Jyrki Palmi, pastori, Helsingin Saalem-seurakunta / Suomen Helluntaikirkko
 9. Erkki Suhonen, pastori, Joutjärven ev.lut. seurakunta
 10. Janne Sironen, pastori, Lähetysyhdistys Kylväjä
 11. Jussi Mäkelä, kirkkoherra, Vuosaaren ev. lut. srk
 12. Voitto Marjeta, pastori, Kälviän Helluntaiseurakunta
 13. Harri Kröger, pastori, Vantaan Kotikirkko
 14. Kenno Leier, seurakunnanjohtaja, Espoon vapaaseurakunta
 15. Jouko Kuusjärvi, pastori, Saarijärven Vapaaseurakunta
 16. Timo Pekka Kaskinen, kirkkoherra, Roihuvuoren ev.lut.srk
 17. Mika Partanen, pastori, Suomen Metodistikirkko
 18. Esa Sarvi, pastori, Helsingin vapaaseurakunta, Itä-Helsingin työ
 19. Anneli Lange, Espoon Helluntailähetys Ry
 20. Matti Wirilander, kirkkoherra, Suomenniemen ev.lut. seurakunta
 21. Jukka Hildén, pastori, Suomen ev.lut. kirkko
 22. Pertti Salmen, pastori, Kokkolan helluntai srk
 23. Markku Rautiainen, kirkkoherra, Herttoniemi
 24. Jarmo Moisio, pastori, Tornion vapaaseurakunta
 25. Tapio Syrjätie, kappalainen, St Markus kyrka, luterilainen Ruotsi
 26. Jouni Lehikoinen, kirkkoherra, Turun Mikaelinseurakunta
 27. Kaikka Växby, pastori, Finlands svenska metodistkyrka
 28. Martti Ihalainen, pastori, Lahden Kääntöpiiri Seurakunta
 29. Hannu Hirvonen, pastori, Helsingin vapaaseurakunta
 30. Armi Rautavuori, kirkkoherra, Eno
 31. Simo Lampela, lääninrovasti, Muuramen seurakunta
 32. Pertti Mäkelä, pastori, Kristillinen Yhteisö Lahti
 33. Hannu Orava, pastori, Oulun Helluntaiseurakunta, Suomen helluntaikirkko
 34. Martti Pitkänen, kirkkoherra, Pitäjänmäen srk
 35. Heikki Hilvo, kirkollisen työn koordinaattori, Suomen Lähetysseura
 36. Maritta Kirilä, perheneuvoja/sairaalapastori, luterilainen kirkko
 37. Jukka Laamanen, pastori, Joensuun Cityseurakunta
 38. Timo Hämäläinen, kappalainen, Suomen ev.lut. kirkko
 39. Stefan Forsén, kirkkoherra, Matteus församling
 40. Juhani Kapiainen, kappalainen, Uusikaupunki evl
 41. Hannele Heiskanen, vanhimmiston pj, Porvoon Vapaaseurakunta
 42. Mika Vehkasaari, pastori, Nokian Helluntaiseurakunta
 43. Jouni Salko, vs seurakuntapastori, Vantaan Hämeenkylän ev.-lut. srk
 44. Risto Wotschke, pastori, Oulun vapaaseurakunta
 45. Risto Vallipuro, Tikkakosken aluekappalainen, Jyväskylän seurakunta
 46. Raimo Palola, pastori, Vaasan helluntaiseurakunta
 47. Outi Ijäs, sairaalapastori, Suomen ev. lut. kirkko
 48. Jyrki Koivisto, kirkkoherra, Suomen ev.lut. kirkko
 49. Tero Koskinen, pastori, Espoon vapaaseurakunta
 50. Mikko Saukkonen, nuorisopastori, Oulun Helluntaiseurakunta
 51. Juha Rintamäki, kirkkoherra, Lauttasaaren seurakunta
 52. Yrjö Ikonen, pastori, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta
 53. Reijo Mustonen, aluepappi, IV kappalainen, Kuopion Kallaveden seurakunta
 54. Harri Niemelä, pastori, Jämsän ev.lut seurakunta
 55. Jukka Vanne, seurakuntapastori, Suomen ev.lut. kirkko
 56. Airi Heikkinen, seurakuntapastori, Vuosaaren seurakunta
 57. Kari Mikkonen, vs. kappalainen, Kangasalan seurakunta
 58. Håkan Westergård, pastori, Elämän Sana
 59. Raimo Laine, yhteisen seurakuntapalvelun vt. johtaja, Jyväskylän seurakunta
 60. Raila Mantere, rekrytointikoordinaattori, Suomen Lähetyssseura
 61. Kaarina Kajakoski, Alfa-vastaava, Kotiryhmäverkosto ry
 62. Mikko Matikainen, kirkkoherra, Rekolan seurakunta
 63. Riitta Granroth, lähetystyöntekijä, Suomen lähetysseura
 64. Janne Tiainen, nuorisopastori, Espoon helluntaiseurakunta
 65. Mirja Metsala, pastori, Rauman vapaaseurakunta
 66. Kenneth Grönroos, seurakuntaneuvos, Filadelfia församling
 67. Minna Korhonen, pastori, Jyväskylän ev.lut. seurakunta
 68. Kaarina Villa, pastori, Joensuun adventtiseurakunta
 69. Hannu Mikael Ojala, pastori, Tohmajärven Helluntaisrk
 70. Ari Urhonen, seurakunnanjohtaja, Joensuun vapaaseurakunta
 71. Matti Ijäs, lehtori, Turun kristillinen opisto
 72. Esa Löytömäki, kirkkoherra, Forssa
 73. Tom Nyman, kappalainen, Kankaanpään ev.-lut. seurakunta
 74. Antti Koskenpää, pastori, Raamattu Puhuu srk
 75. Timo R.A. Virtanen, pastori, Helsingin Metodistikirkko
 76. Sarah Tiainen, lokalpastor, Åbo svenska metodistförsamling
 77. Mika Riikonen, asessori, kirkkoherra, Pieksämäen ev.lut. seurakunta
 78. Kalervo Salo, kirkkoherra, lääninrovasti, dosentti, Leppävaaran seurakunta
 79. Heikki Repo, seurakuntapastori, Pälkäneen ev.lut. seurakunta
 80. Eero Valtiala, pastori, Ivalon helluntaiseurakunta
 81. Teijo Arrama, srk-pastori, Karkkilan Helluntaiseurakunta
 82. Satu Mäkelä, pastori, Kallion adventtiseurakunta
 83. Satu Konsti, pastori, Jyväskylän ev.lut. seurakunta
 84. Reijo Luukkonen, pastori, Sonkajärven Helluntaiseurakunta
 85. Jukka Valkana, seurakuntapastori, Meilahden ev.lut. srk
 86. Helena Suomela, vs. kirkkoherra, Sodankylä
 87. Outi Tukia-Takala, seurakuntapastori, Liedon srk/ ev.lut. kirkko
 88. Tapani Kaitainen, pastori, Suomen ev.lut kirkko
 89. Matti Innanen, kappalainen, Pielisensuun seurakunta
 90. Terho Kanervikkoaho, kappalainen, Lehtimäen kappeliseurakunta
 91. Pekka Huhtinen, lähetysjohtaja, SLEY, Ev.lut.kko
 92. Eero Koskela, vt. kappalainen, Jämsän ev.-lut. seurakunta
 93. Heli Mäkelä, pastori, Joutsan ev.lut. seurakunta
 94. Aki Miettinen, pastori, One Way Mission/House-srk
 95. Juhani Mattelmäki, Huittisten vapaaseurakunnan puheenjohtaja
 96. Ossi Ojanen, kappalainen, Laukaan evl
 97. Vesa Siltala, seurakuntapastori, Ruskon seurakunta
 98. Matti Salo, seurakuntapastori, Mänttä-Vilppulan seurakunta
 99. Juhani Pyykkönen, kirkkoherra, Nilsiä
 100. Suvi Lehtimäki, kappalainen, Kalajoki ev.lut. seurakunta
 101. Veikko Kolehmainen, pastori, Kiuruveden helluntaiseurakunta
 102. Jimmy Huhtala, pastori, Valkeakosken Helluntaiseurakunta
 103. Risto Mäki, kappalainen, Kauhava
 104. Antti Tullinen, seurakuntapastori, Puumalan seurakunta
 105. Petri Sirén, kirkkoherra, Rymättylän seurakunta
 106. Sini Ikävalko, pastori, Helsingin Mikaelin srk
 107. Johanna Viirros, kappalainen, Katariinanseurakunta, Turku
 108. Hans Krause, pastori, International Evangelical Church in Finland
 109. Seppo Virtanen, johtava pastori, Heinolan helluntaiseurakunta
 110. Maria Erkkilä, seurakuntapastori, Pornaisten ev.lut. seurakunta
 111. Mika Ebeling, raamattukouluttaja, pastori, Helsingin ev.lut. Kansanlähetys
 112. Nytte Ekman, ihmisoikeustaistelija
 113. Panu Partanen, kirkkoherra, Toivakan seurakunta
 114. Esa Vainionpää, pastori, Jurvan Helluntaiseurakunta
 115. Rauno Herranen, kappalainen, Huittisten ev. lut. seurakunta
 116. Jukka Mononen, pastori, Nokia Missio Church Jyväskylä
 117. Marketta Kakriainen, eläkeläinen, Helsingin Saalem
 118. Jaakko Laxenius, kappalainen, Salo ev. lut.
 119. Antti Kakriainen, nuorisotyöntekijä, Mikkelin Helluntaiseurakunta
 120. Olavi Huovinen, pastori evp, Kiteen vapaaseurakunta
 121. Jaakko Heinonen, lähetyssaarnaaja, Helluntaiseurakunta Toijala
 122. Ossi Könönen, seurakunnanjohtaja, Kotkan Vapaaseurakunta
 123. Tuomo Mantere, sairaalapastori, Lohjan ev.lut. seurakunta
 124. Leena Väyrynen-Si, pastori, Oulunkylän srk
 125. Juha Heikkilä, kappalainen, Lapinlahti evl.
 126. Pauli Heinola, kappalainen, Kuusankosken evl srk
 127. Jeremias Sankari, kirkkoherra, Hartolan seurakunta
 128. Antti Ylönen, seurakuntapastori, Lieksan seurakunta
 129. Ilkka Sariola, seurakuntapastori, Kallion srk
 130. Sari Järnfors, sairaalapastori, Rauman ev.lut. seurakunta
 131. Juha Mikkonen, pastori, Oulun adventtiseurakunta
 132. Tuomas Luoma, vs. seurakuntapastori, Oriveden ev.lut. srk
 133. Tapio Syrjätie, kappalainen, Skövden Seurakuntayhtymä
 134. Johan Lampinen, kappalainen, Urjalan seurakunta
 135. Mikko Eräkangas, pastori, Suomen Vapaakirkko
 136. Tuomo Silvast, keikkapappi, Varsinais-Suomen evl. srk:t
 137. Marko Meijer, pastori, Vantaan vankila
 138. Kukka-Maaria Kalpio, pastori, evankelis-luterilainen kirkko
 139. Jarmo Sormunen, pastori, Satamaseurakunta
 140. Markku Tuppurainen, johtava pastori, Helsingin Lähetysseurakunta
 141. Maarit Hirvi, kappalainen, Sammonlahti
 142. Ulla Junell, seurakuntapastori, Sammonlahden seurakunta
 143. Anne Peltomaa, sairaalapastori, Kokkolan ev.lut. seurakuntayhtymä
 144. Elina Lehdeskoski, yhteiskunnallisen työn pastori, Lahden seurakuntayhtymä
 145. Margit Peltovirta, oppilaitospastori, Espoon seurakuntayhtymä
 146. Anne Mäkelä, sairaalapastori, Forssan ev.lut. srk
 147. Taru Matikainen, eläkeläinen, Helsingin seurakuntayhtymä / Pakila
 148. Mirja Vuoristo, rovasti, rehtori, Eurajoen kr. Opisto, ev.lut.
 149. Kaisa Tuikkanen, kappalainen, Imatran seurakunta
 150. Sandesh Robert, pastori, Jyväskylän Helluntaiseurakunta
 151. Laura Niska-Virtanen, vs. seurakuntapastori, Nokian seurakunta
 152. Marko Heusala, pastori, Lauttasaari evl
 153. Katja-Leena Klinga, pastori, Ikaalisten vapaaseurakunta
 154. Kari Niemi, pastori, Ylistaron Hell.srk.
 155. Merja Titus, seurakuntalainen, Espoon tuomiokirkkoseurakunta
 156. Virpi Komulainen, kappalainen, Lieksan seurakunta
 157. Ulla Latomäki, srk-pastori, Lapuan tuomiokirkkoseurakunta
 158. Reetta Karjalainen, seurakuntapastori, Lappeenrannan ev.lut. seurakunta
 159. Antero Laukkanen, johtava pastori, Majakka-seurakunta, Espoo
 160. Ismo Valkoniemi, pastori, Pingstförsamlingen I Vålax
 161. Jani Lindroos, pastori, Aurinkorannikon Turistikirkko, Espanja
 162. Markku Järvelä, eläkeläinen, Oulaisten ev.lut. seurakunta
 163. Emmi Korpi, seurakuntapastori, Lempäälän ev.lut. seurakunta
 164. John Remes, pastori, Nummelan Kotikirkko
 165. Sirkka Räisänen, eläkeläinen, Oulu evlut
 166. Olavi Hepomäki, pastori, Agricola Lutheran Church, Toronto, ELCIC
 167. Johanna Södö, seurakuntapastori, Grankulla svenska församling
 168. Jaakko Uronen, rovasti, Hyvinkään srk

Palautetta:

"Kenelläkään ei voi olla pätevyyttä epäillä toisen ihmisen uskon aitoutta. Siksi Maahanmuuttoviraston ja Hallinto-oikeuden kanta on, paitsi kasteen vähättelyä, myös Jumalan asemaan asettumista - ja se on synti."

"Ihmisoikeuksia tulee jokaisen kunnioittaa. Niihin kuuluu myös uskonnonvapaus... sananvapaus ja kokoontumisvapaus.."

"Useammissa muslimimaissa ihminen menettää henkensä, jos hän vaihtaa uskontoa. En voi kuvitella, että kukaan käy rippikoulua montaa kuukautta ja osallistuu seurakunnan toimintaan, ellei sanoma olisi koskettanut. Rippikoulun opettaja huomaa myös pian todellisen kiinnostuksen."

"Kuinka on mahdollista, että Hallinto-oikeus jättää uskonnollisen vakaumuksen selvittämättä. Tämähän on meillä normaali viranomais-menettely esim. vakaumuksensa vuoksi varusmiespalveluksesta kieltäytyvien kohdalla.
- Ei naurisvarasta meillä ole hirtetty ennenkään.."

"Suomen antikristillinen ja kristillisen seurakunnan vastainen propaganda alkaa olla jo huolestuttavaa!"

"Pyytäisin miettimään, ovatko tuntemasi sydämestään uskovat ihmiset osoittautuneet jotenkin epäluotettaviksi."

"Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi."

"Historian valossa näemme että muslimimaissa ( ei edes Turkin kaltaisessa)  ei koskaan ole ollut todellista demokratiaa, ei ihmisoikeuksia ja ei uskonnon, sanan ja omantunnon vapautta, kristyt ovat aina olleet toisen luokan kansalaisia, vainottuja ja erityisesti ne jotka kääntyvät islamista kristinuskoon. Heitä uhkaa kuolemantuomio. Merkillistä että viranomaisilta puuttuu tämä tieto taito..."

"Tärkeä!"


Allekirjoituksesi ei tule heti näkyviin, vaan se lisätään viiveellä manuaalisesti.
Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia.


Nimi
*
Asema / virka seurakunnassa
*
Seurakunta / kirkkokunta, jota palvelen
*
Sähköposti (ei näytetä)
*
Palaute


Verkkoviestin julkaisujärjestelmä