Ajankohtaista - yhdessä ytimessä
Tapahtumakalenteri
Mikä on SEA?
Liity SEA:n jäseneksi
Lähetys- ja evankeliointikoulutus
Teemavuosi
SEA:n verkostot
ALMU - muslimityö
Finish-urheiluverkosto
Ihmiskaupan vastainen verkosto
JUST - juutalaistyö
Kristillinen mediaverkosto
Kristittyjen ihmisoikeusryhmä
Lapsityön verkosto
Teltantekijätyöryhmä
Työ- ja liike-elämäverkosto
Rukouspäivät
Uutisarkisto
Suomi poikkeuksesta positiiviseen muutokseen - yhteyspäivä 25.4.2019
Roihu-tapahtuma seurakuntien ja yhteisöjen syntymiseksi
Lausanne-liikkeen kunnianosoitus perustajalleen Billy Grahamille
Seison pakolaisten rinnalla -julistus
Israel-raamattuseminaari 23.–25.11.2018
Yhdessä ytimessä - SEA:n yhteyspäivä 25.10.2018
Kristittynä Turkissa -tapahtuma Helsingissä 15.9.
Suuri lähetyskäsky ja johtajan rooli - SEA:n yhteyspäivä 19.4.
Richard Harvey Suomessa 20.–26.11.2017
Tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat kristillisessä kentässä
Yhteyspäivä: Opetuslapseus ja elinvoimainen yhteisö 
Mitä saa sanoa? - usko ja sananvapaus -seminaari 22.10.
Rukoushaaste urheilutyön puolesta - Kristuksen ruumis liikkeelle!
Rukousopas muslimimaailman puolesta
Kansalaisaloite aidon avioliiton puolesta
Pohjois-Korean ihmisoikeudet syyniin
Tapahtumia lapsityöntekijöille ja lasten vanhemmille maaliskuussa
Kasvava Kiina 28.2.2015
Avioliittovetoomus eduskuntaan
Nettiadressi: Pastorit ovat kristillisen uskon asiantuntijoita
Timo Tikka SEA:n puheenjohtajaksi
SEA:n kannanotto avioliiton puolesta
Kampanja iranilaisen pastori Abedinin vapauttamisen puolesta
Islam ja ihmisoikeudet -seminaari 9.11.2013
Uusi rukousopas muslimien puolesta
Kenelle lapsi kuuluu? -seminaari 15.3.
Euroopan Evankelisen Allianssin uutiskirje
European Evangelical Alliance concerned about Europe’s Financial Crisis
SEA sain uuden hallituksen
Vuoden evankelioimisteko -tunnustus Kids’ Action Night -työlle
Suomen muslimeilla on oikeus kuulla evankeliumi
MESK on nyt Suomen Evankelinen Allianssi
Kristittyjen ihmisoikeusryhmä perustettu Suomeen
Paastonajan julistus
Pekka Simojoki sai Vuoden evankelioimisteko -tunnustuksen 2008
Toimintasuunnitelma 2008
LCWE:n Nuorisojohtajien konferenssi 2006
Toimintakertomus 2005
E4-prosessi
MESKin 10-vuotisjuhla
Annual report 2001-2002
Yhteystiedot

 

 

Toimintakertomus 2005

MESKin toimintakertomus siten, että toimintasuunnitelman kunkin käytännön toimenpiteen kohdalle on kirjattu, miten sen toteutuminen onnistui tai ei onnistunut. 

 

 

Maailmanevankelioimisen Suomen keskus ry:n toiminnan keskeisin tavoite vuonna 2005 liittyi E4-kongressin jatkoprosessiin, ruohonjuuritason evankelioimistyön rohkaisuun iloisen uutisen verkoston avulla. Kolme muuta perustavoitetta olivat: 2) maailmanlähetyksen näyn syventäminen,

 

3) muun toiminnan tehostaminen Suomessa sekä 4) kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen. Toimintakertomus on laadittu toimintasuunnitelman pohjalta siten, että kunkin käytännön toimenpiteen kohdalle on kirjattu (lihavoidulla), miten sen toteutuminen onnistui tai ei onnistunut.

 

 

 

1.                    E4-jatkoprosessi – evankeliumi jokaiselle Suomessa asuvalle henkilökohtaisesti

 

-         Rukousrintaman vahvistaminen yhteisen, uudistuneen evankelioimisnäyn käytäntöön saattamiseksi / Toteutui – Antero Laukkasen johtama E4-rukoustyöryhmä painatti 5000 rukouskorttia, joiden avulla hankittiin rukousverkostoon osallistujia; ilmoittautuneita oli n. 270. Heille lähetettiin rukousviestejä joka toinen kuukausi. Lisäksi lähetettiin vetoomus liittyä E4-prosessin  esirukousverkostoon pastoreiden rukousrintamille (25 kaupungissa) sekä Kansalliselle rukousfoorumille (jossa jäseniä yht. n. 1500).

 

-         Eri kirkkojen, seurakuntien ja kristillisten järjestöjen aktiivinen rohkaisu E4-prosessiin / Toteutui Kalevi Lehtisen henkilökohtaisten tapaamisten sekä muutamilla avainpaikkakunnilla järjestettyjen ”Mini E4-tapahtumien” muodossa.

 

-         Nuoren sukupolven saaminen alusta lähtien yhteiseen evankelioimistyön rintamaan / Tämän tavoitteen toteutumisessa Menet -nuorisotyöryhmän toiminta on ollut avainasemassa. Toteutuminen sai lisäpuhtia, kun Jussi Miettinen valittiin MESKin / E4-prosessin nuorisotyön inspiraattoriksi 1.9.2005 alkaen.

 

-         Tiivis yhteydenpito E4-aluetyöryhmiin sekä muihin eri tahojen evankelioimistyötä toteuttaviin verkostoihin / Toteutui hyvin (ainakin E4-aluetyöryhmiin nähden) E4-koordinaattori Maaritin Erosen aktiivisen yhteydenpidon ansiosta.

 

-         Iloisen uutisen verkoston mahdollisimman laaja leviäminen eri puolille maata / Toteutui seuraavilla paikkakunnilla ja alueilla: Helsinki, Mikkeli, Pirkanmaa, Oulu.

 

-         Iloisen uutisen verkoston kouluttajien kouluttaminen / Toteutui muutamalla avainpaikkakunnalla (ks. edellinen tavoite).

 

-         Sopivan koulutusmateriaalin etsiminen ja tarvittaessa työstäminen / Toteutui E4-valmennuskirjan julkaisemisen muodossa.

 

-         E4-aluekoordinaattorin, pääkouluttajan, tiedottajan ja mahdollisesti nuorisokoordinaattorin toiminta MESKin valtuuttamina, omien taustayhteisöjensä palkkaamina / Toteutui, tosin hiukan eri nimikkeillä: E4-prosessin pääsihteeri (Arto Valkeapää), näkykoordinaattorit (Kalevi ja Leena Lehtinen), E4-koordinaattori (Maarit Eronen) ja nuorisotyön inspiraattori (Jussi Miettinen).

 

-         E4-kongressista virikkeitä saaneitten evankelioimisstrategioitten edelleen työstäminen ja toteuttaminen eri tahoilla / Toteutumisesta ei ole vielä seurantaa.

 

-         Yhdessä evankeliumi eteenpäin -kirjan levittäminen ja sen annin hyödyntäminen / Kirjan levittäminen toteutui hyvin (MESKin 500 kpl:n osuus myytiin loppuun jo puolivälissä vuotta, sen jälkeinen jatkomyynti Päivä Oy:n varastosta). Kirjan annin hyödyntäminen jäänyt kunkin paikallisryhmän/ seurakunnan aktiivisuuden varaan (seurantaa ei ole tehty).

 

 

 

2.                   Maailmanlähetyksen näyn syventäminen

 

-      Maailmanevankelioimisen näyn tiivis liittäminen kotimaan evankelioimistyöhön / Toteutui painopisteiden asettamisen tasolla: MESKin hallituksessa korostettiin, että jatkotoiminnassamme tulee säilyttää terve tasapaino maailmanlähetyksen sekä kotimaan evankelioimistyön välillä.

 

-      Huomion kiinnittäminen maahanmuuttajiin tärkeänä osana lähetystyötä / Ei toteutunut.

 

-      Thaimaan kongressin (2004 Forum) annin työstäminen ja hyödyntäminen Suomessa / Toteutui 17.1.2005 järjestetyssä Thaimaan kongressin jatkoseminaarissa, jossa ko. seminaarin osanottajille jaettiin 2004 Forumin antia.

 

-      Virikeseminaarin järjestäminen 2004 Forumin pohjalta tammikuussa 2005 / Toteutui (ks. edellinen tavoite).

 

-      Nuorten lähetyskonferenssin valmistelu yhdessä Suomen Lähetysneuvoston kanssa (tähtäyspisteenä syksy 2006) / Toteutui – Nuorten lähetyskonferenssi pidetään Ryttylässä 3.-6.8.2006.

 

 

 

3.                   Muun toiminnan tehostaminen Suomessa

 

-         Uusien jäsenien/jäsenyhteisöjen rekrytointi – erityishuomio edelleen luterilaisten paikallisseurakuntien mukaan vetämiseen / Toteutui siten, että vuoden 2005 aikana hyväksyttiin kuusi uutta henkilöjäsentä ja yksi yhteisöjäsen (Iisalmen ev.lut. seurakunta). Vuoden lopussa MESKillä oli yhteensä 24 yhteisöjäsentä, 5 tuki-yhteisöjäsentä sekä 50-60 henkilöjäsentä.

 

-         Internet-kotisivujen säännöllinen päivittäminen ja kehittäminen / Kehittäminen toteutui eCredon suosiollisella avustuksella – säännöllisessä päivittämisessä vielä paljon toivomisen varaa.

 

-         MENET -nuorisotyöryhmän sekä teltantekijätyöryhmän aktiivinen toiminta / Toteutui hyvin molempien osalta (ks. erilliset toimintakertomukset).

 

-         Alaosastotoiminnan aloittaminen muissa kaupungeissa (HYKEn lisäksi) mahdollisesti E4-aluetyöryhmien pohjalta / Ei toteutunut.

 

-         Erillisen visiopäivän järjestäminen uusien toimintaideoiden kokoamiseksi / Ei toteutunut.

 

-         IDOP-päivän entistä näkyvämpi toteutus / Toteutui siten, että Patmos Lähetyssäätiön valmistamaa Rukousopasta oli tarjolla jäsenjärjestöille ja Helsingissä järjestettiin yhdessä Patmoksen ja HYKEn kanssa kirkkotilaisuus vainottujen kristittyjen muistamiseksi 20.11. Lisäksi kansanedustajille lähetettiin vainottujen kristittyjen maailmanlaajuista tilannetta koskeva kirje.

 

 

 

4.                  Kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen

 

-         Yhteyksien rakentaminen Suomessa olevien etnisten seurakuntien sekä suomalaisten lähetysjärjestöjen välille / Ei toteutunut.

 

-         Aktiivinen yhteydenpito MESKin kansainvälisiin taustayhteisöihin (LCWE, WEA ja EEA) + lähialueiden sisar-Alliansseihin / Toteutui puheenjohtajan e-mail yhteyden-pitona kolmeen kansainväliseen taustayhteisöömme ja pohjoismaisiin sisar-Alliansseihin sekä henk.kohtaisina tapaamisina LCWE:n Leadership-kokouksessa Hongkongissa (19.-22.6.) ja EEA:n yleiskokouksessa Portugalissa (19-23.10.). Lisäksi Jussi Miettinen kuului WEA:n nuorisokomissioon.

 

-         Edustaja/t EEA:n General Assembly -kokoukseen lokakuussa 2005 / Toteutui - EEA:n yleiskokoukseen Portugalissa osallistuivat MESKin edustajina Seppo Väisänen ja Timo Keskitalo. Samanaikaiseen EEA:n Youth Forum -kokoukseen osallistuivat lisäksi Jussi Miettinen sekä Kalevi ja Leena Lehtinen.

 

-         Puheenjohtajan osallistuminen mahdolliseen WEA:n kokoukseen / Ei toteutunut aiotulla tavalla. Sen sijaan puheenjohtaja osallistui LCWE:n järjestämään Leadership -kokoukseen Hongkongissa (19.-22.6.)

 

-         Jäsenmaksut WEA:lle ja EEA:lle / Toteutui.

 

-         Aineistoa Suomesta LCWE:n sähköisesti ilmestyvään Newsletter-lehteen / Ei toteutunut.

 

-         Ulkomaisen vieraan kutsuminen joko WEA:sta tai LCWE:sta / Toteutui – LCWE:n uusi johtaja, Rev. Doug Birdsall, vieraili MESKin syyskokouksessa sekä osallistui pohjoismaisten ”Lausanne-johtajien” tapaamiseen Helsingissä 22.9.2005.

 

 

 

Seppo Väisänen

 

Puheenjohtaja

Verkkoviestin julkaisujärjestelmä