Näin juhannuksen alla, kun kesä on kauneimmillaan ja auringon valo runsaimmillaan, koko luonto on herännyt henkiin kuihtumuksen tilasta. Silti samaan aikaan moni ihminen saattaa kokea sisäistä väsymystä ja kuihtuneisuutta. Saatat olla yksi heistä, jotka monien elämän haasteiden ja vastoinkäymisten vuoksi koet olevasi ikään kuin umpikujassa – koet itsesi uupuneeksi ja kaikkensa antaneeksi. Silloin on aika tarttua Jumalan antamiin työkaluihin, jotka voivat virvoittaa koko elämäsi.

Jumalan Sanassa, Raamatussa on ihmeitä tekevä ja uutta luova voima. Sen voimasta koko näkyvä ja näkymätön maailma ovat saaneet syntynsä. Johannes kirjoittaa evankeliuminsa alussa 1:1–3:ssa: ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan.” Niinpä jokainen eläin ja ihminen on alkujaan lähtöisin Jumalasta ja Hänen elävästä Sanastaan, Jeesuksesta Kristuksesta. Edes Jumalan pilkkaaja ei voi kieltää sitä, että hänessä on kappale Jumalan kuvaa.

Jumalan uudeksi luova Sana saa hengellisesti kuolleen ihmisen kokemaan sydämessään samankaltaisen muutoksen kuin jos aikuinen ihminen menisi uudelleen äitinsä kohtuun ja syntyisi täysin uuteen hengelliseen elämään. Apostoli Pietari kirjoittaa tästä muutoksesta 1.Piet. 1:23–25:ssä: ”Tehän olette uudestisyntyneet, ette katoavasta siemenestä vaan katoamattomasta Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen loisto kuin ruohon kukka. Ruoho kuihtuu ja kukka varisee, mutta Herran sana pysyy iäti.”

Jumalan Sanan uutta elämää luovasta vaikutuksesta miljoonat ja taas miljoonat ihmiset ovat kokeneet uudestisyntymisen ihmeen omassa elämässään. Pyhä Henki tekee Jumalan Sanan eläväksi ja saa uuden hengellisen elämän kukoistamaan sydämessä. Jos koet väsymystä, saat uupumuksen keskelläkin ammentaa Jumalan Sanan uutta luovaa voimaa elämääsi.

Jumalan Sana toimii myös elämämme valona ja ohjaa meitä viisaaseen ja hyvään elämään, jos haluamme Sanaa noudattaa. Ps. 119:105 ilmaisee tämän upealla tavalla: ”Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani.” Kun elämäsi on umpikujassa ja tarvitset Jumalan johdatusta ja ohjausta, Hänen iäti kestävä Sanansa ohjaa elämäsi valinnoissa eteenpäin.

Jumalan Sana toimii voimallisena hyökkäysaseena myös paholaisen juonia vastaan. Paavali kirjoittaa Ef.6:17–18:ssa: ”Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki Hengessä.” Kun Jumalan lapsena koet paholaisen vastustusta, voit tarttua Raamatun Sanaan, opetella muistamaan ulkoa sen mahtavia lupauksia ja Jeesuksen tavoin siteerata sitä pahana päivänä paholaiselle sanomalla: ”On kirjoitettu…” Jaakobin kirje 4:7 sisältää tähän liittyvän voimallisen lupauksen: ”Olkaa Jumalalle alamaisia mutta vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luotanne.”

Näillä rohkaisun sanoilla tahdon kannustaa sinua SEA:n jäsenjärjestön edustajana tai yksilökristittynä tänä kesänä lukemaan, omaksumaan ja elämään todeksi Jumalan eläviä sanoja, joiden avulla selviät voittajana kaikista elämäsi haasteista.

SEA:n hallituksena haluamme olla edistämässä Jumalan Sanan välittämää selkeää ääntä suomalaisessa yhteiskunnassa ja luomassa evankelisten kristittyjen välistä yhteyttä Jumalan Sanan äärellä.

Ari Talja
SEA:n hallituksen jäsen, medialähetysjärjestö IRR-TV:n kenttäpastori