JUST – juutalaistyöryhmä

JUUTALAISEVANKELIOIMISEN SUOMEN TYÖRYHMÄ (JUST) on kansainvälisen Lausanne-liikkeen juutalaisevankelioimisen työryhmän (LCJE) suomalainen sisarverkosto. JUST sitoutuu toiminnassaan samoihin päämääriin LCJE:n kanssa.

Nämä päämäärät on kirjattu Lausanne-liikkeen asiakirjoihin seuraavasti:

LCJE on ainoa olemassa oleva maailmanlaaja verkosto, joka saattaa yhteen juutalaisevankelioinnissa mukana olevia tahoja ja ihmisiä. Toiminnan tarkoituksena on tulla yhteen viiden selkeän tavoitteen äärelle, jotka ovat:

 • Kerätä, julkaista ja jakaa juutalaisevankelioinnissa hyödyllistä informaatiota sekä tietotaitoa.
 • Tutkia juutalaisevankelioimisen sekä juutalaisuuden nykytrendejä.
 • Innostaa toinen toisiamme tutkimaan juutalaisevankeliointiin liittyviä teologisia ja missiologisia kysymyksiä.
 • Suunnitella sitä kuinka yhä useammat juutalaiset maailmanlaajuisesti saisivat kuulla evankeliumin Jeesuksesta ja tulla tuntemaan Hänet.
 • Järjestää konsultaatioita, joista on hyötyä niille, jotka toimivat juutalaisevankelioimisen saralla.

Tämä työryhmä

 • Ei kilpaile toiminnallaan olemassa olevien järjestöjen työmuotojen kanssa.
 • Ei edusta minkään yhden toimintaan osallistuvan järjestön teologista näkökantaa.
 • Ei valtuuta toisia järjestöjä taikka anna arvioita toisten järjestöjen toiminnasta.
 • Jatkaa toimintaansa vain niin kauan kuin se palvelee edellä tarkoituslausekkeessa ilmaistuja tavoitteita.

Lähteet: Thailand Report 1980,
LCJE Purpose Statement

 

Lisätietoa JUSTista:
Pirjo Karttunen, pirjo(ät)irrtv.fi ja 040 7511970

 

LCJE:n julkilausuma reformaatioon liittyen 2017:

Reformaatio ja sen vaikutus juutalaisten ja kristittyjen suhteisiin ja lähetystyöhön

Lausannen liikkeen juutalaisevankelioinnin 11. Euroopan konferenssi

Konferenssin julkilausuma

Yli 80 osallistujaa 12 eri maasta, mukaan lukien Israel ja USA, kokoontui Berliinissä 14.-17.8.2017 vaihtamaan kuulumisia sekä arvioimaan reformaation vaikutusta juutalaisten ja kristittyjen suhteisiin historiassa, nykypäivänä ja tulevaisuudessa. He julkaisivat seuraavan julkilausuman:

Me, Lausannen liikkeen juutalaisevankelioinnin (LCJE) 11. Euroopan konferenssin osallistujat, Jeesuksen Messiaan juutalaiset ja ei-juutalaiset seuraajat, olemme kiitollisia Martti Lutherille ja reformaation isille, jotka avasivat ovet kaikille uskoville, jotta nämä voisivat lukea ja ymmärtää Raamattua todellisena ja ainoana autoritatiivisena, ilmoitettuna Jumalan Sanana.

Vakuutamme, että pelastus on tarjolla armosta kaikille, jotka uskovat Jeesukseen Messiaanaan ja Herranaan. Tämä sanoma välitettiin ensin juutalaisille ja on välttämätön edelleenkin ensin juutalaisille, ja sitten myös ei-juutalaisille (Room. 1:16).

Me torjumme:

 • Martti Lutherin tuomionjulistukset juutalaisia vastaan täysin Raamatun opetusten vastaisina
 • jatkuvan kirkoissa vallitsevan juutalaisvastaisen ja antisemitistisen saarnaamisen ja opetuksen, joka nousee juutalaisten, heidän uskonsa, elämätapansa ja uskonnon harjoituksensa vääränlaisesta ymmärryksestä. Pahoittelemme kirkon piittaamattomuutta ja sen ja juutalaisen uskon välisen suhteen väärin ymmärtämistä raamatullisen liitoajatuksen näkökulmasta.

Iloitsemme:

 • että protestanttiset järjestöt ja kirkot halki vuosisatojen ovat aktiivisesti osoittaneet Jumalan rakkautta sanoin ja teoin juutalaisia kohtaan erityisesti Euroopassa
 • juutalaisten avoimuudesta Jeesuksen Messiaan evankeliumia kohtaan sekä tähän hyvään uutiseen uskovien juutalaisten määrän kasvusta niin Israelissa, Euroopassa kuin maailmanlaajasti
 • että juutalaiset ja ei-juutalaiset uskovat ovat aktiivisia yhdessä maailman evankelioinnissa ja että he siksi vastaavat kutsuun rakentaa Israel uudestaan ollakseen valo kansoille (Jes. 49:6)

Kun juhlimme kiitollisuudella reformaation 500. vuotta ja mietimme sen perintöä, emme voi emmekä aio olla huomioimatta Lutherin väitteitä juutalaisia vastaan emmekä noiden sanojen vaikutusta historian saatossa.

Siksi haastamme kirkkoja ja yksittäisiä uskovia:

 • puhumaan kunnioittavasti ja totuudellisesti juutalaisista ja irtisanoutumaan kaikesta, sekä historiassa tapahtuneesta että oman aikamme juutalaisvastaisuudesta ja antisemitismistä
 • tunnustamaan kristinuskon raamatullis-juutalaiset juuret sekä juutalaisten ja ei-juutalaisten uskovien keskinäisen sukulaisuuden (Room. 11:18)
 • hyväksymään ja puhumaan sen puolesta, että juutalaiset Jeesukseen uskovat / messiaaniset juutalaiset ovat täysin juutalaisia ja samalla täysin Jeesuksen Messiaan ruumiiseen kuuluvia
 • jakamaan evankeliumi – sekä sanoin että teoin – juutalaisten ystäviensä, naapureittensa sekä tuttaviensa kanssa, koska uskomme, että ”evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi kaikille, jotka uskovat; juutalaiselle ensin, ja sitten myös kreikkalaiselle” (Room. 1:16)

Kiitämme Jumalaa siitä, että Hän rakastaa meitä niin paljon, että Hän lähetti Poikansa, Messiaan Jeesuksen, kuolemaan syntiemme puolesta ja nousemaan kuolleista, niin että koko ihmiskunta, sekä Israel että kansat, voivat olla sovitettuja Hänen kanssaan.