Kyllä seksille – Ei pornolle

Kyllä seksille – Ei pornolle -verkosto on perustettu keväällä 2021.

Taustaa:

Pornografia on yhteiskunnassamme jatkuvasti kasvava ongelma, ja yhteiskuntamme yliseksualisoitumisen myötä pornosta on tullut yleisesti hyväksyttyä. Tutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista on valmis hyväksymään pornon, vaikka haluaakin vetää rajan johonkin kohtaan (Kalha 2007). Vuoden 2015 Finsex tutkimus osoitti, että alle 50-vuotiaista suomalaisista miehistä yli 90% oli katsonut pornoa kuluneen vuoden aikana, ja vastaavasti alle 25-vuotiaista naisista yli 70% oli katsonut vuoden aikana nettipornoa.

Yhteiskuntamme lisäksi pornografia koskettaa voimakkaasti myös seurakuntia. Porno on seurakunnissa yli kirkkokunta rajojen valtava ongelma, joka estää kristittyjen kasvua ja Pyhän Hengen toimintaa seurakunnissa, puhumattakaan sen yksilötasolla ja parisuhteissa aiheuttamista ongelmista.

Pornografian aiheuttavat haitat näyttäytyvät lastensuojelullisina ja kansanterveydellisinä, sekä eettisinä ja moraalisina näkökulmina. Ilmiönä porno alistaa ja halventaa naista, ja linkittyy vahvasti prostituutioon ja kansainväliseen ihmiskauppaan. Lukuisat kansainväliset tutkimukset osoittavat, että porno on kiinteässä yhteydessä naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan (Hald, Malamuth&Yue 2010, Foubert, Brosi&Bannon 2011) ja seksuaalirikoksiin (Karmakar 2010). Tutkimukset osoittavat myös selkeän yhteyden pornon ja seksuaalisen pakottamisen ja hyväksikäytön välillä nuorten välisissä seksisuhteissa (Stanley&al 2016, Kjellgren 2014, 2018).

Lisäksi pornon haitat lasten kasvulle ja kehitykselle ovat kiistattomat. Pornonkulutus on yhteydessä mm. vääristyneeseen näkemykseen seksuaalisuudesta ja sen roolista terveissä ihmissuhteissa. Lapset myös kokevat inhon, shokin, vihan, pelon ja masentuneisuuden tunteita pornon katselun jälkeen (Amerikan lastenlääkäriliitto (2016). Pornon seurauksena sekä tytöt että pojat kokevat enenevissä määrin kehonkuvaan liittyviä ongelmia, kuten lisääntynyttä oman kehon tarkkailua ja esineellistämistä. Pornonkäyttö häiritsee myös lasten ja nuorten kehitystä, kun käytöstä muodostuu säännöllistä tai pakonomaista (Quadara, El-Murrin & Lathamin
(2017). Lisäksi pornonkulutuksella on selkeä yhteys käytökseen ja sosiaaliseen kognitioon. Tästä johtuen jo vähäisemmällä, ei addiktion omaisella pornonkulutuksella voi olla vaikutusta aivojen rakenteeseen ja toimintaan. (Kühn&Gallinat (2014).

Verkoston missio:

Kyllä seksille – Ei pornolle -verkoston tavoite on nostaa pornografia ja sen haitat seurakunnalliseen ja julkiseen keskusteluun sekä auttaa ihmisiä vapaaksi pornoriippuvuudesta luomalla koulutusmateriaalia ja -tapahtumia sekä perustamalla vertaistukiryhmiä.

Verkoston visio:

Pyrimme siihen, että viiden vuoden kuluttua Suomessa ymmärretään pornografian haitat erityisesti lapsille ja nuorille ja että pornografian aiheuttamista haitoista puhutaan yleisesti ei vain seurakunnissa vaan myös yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Lisäksi tavoitteena on, että pornoriippuvaisille suunnattuja vertaistukiryhmiä on syntynyt seurakuntiin ympäri Suomea ja että vertaistukiryhmiä toimii aktiivisesti myös verkossa.

Tämän lisäksi verkoston kautta on levitetty koulutusmateriaalia ja järjestetty valtakunnallisia seminaareja, joissa puhutaan pornografian terveyshaitoista ja sen ihmisoikeuksiin liittyvistä epäkohdista.

Tavoite on, että verkostossa olisi jäseniä seurakunnista ympäri Suomea ja että Suomeen syntyisi laaja pornografian haitoista puhuva liikehdintä.

 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset Kyllä seksille – Ei pornolle -verkoston sähköpostilistalle:
Verkoston puheenjohtaja Pia Rendic, pia.rendic (ät) vapautauhri.fi

 

Lisätietoa vertaistukiryhmistä
Kirsi Paulin, kirsi.paulin (ät) tnnky.fi, tai Heikki Närhi, henarhi (ät) yahoo.com

 

Lisätietoa pornoriippuvuudestahttps://irtiriippuvuudesta.fi/
Tukea pornoriippuvaisten läheisillehttps://tnnky.fi/palvelutoiminta/salvia-hanke/kumppanille-ja-laheiselle/