Kuukauden mittainen Se löytyi -missio käynnistyi tällä viikolla. Missioon osallistuu lähes 400 seurakuntaa ja kymmeniä järjestöjä. Evankeliointi näyttää edelleen olevan monien seurakuntien sydämellä ja hyvä niin, sillä kyse on kristillisen seurakunnan olemassaolon oikeutukseen liittyvästä kysymyksestä. Vaikka osallistujamäärä on suuri, jäätiin kuitenkin 500 seurakunnan tavoitteesta. Poisjäämiseen vaikuttivat muun muassa taloudelliset huolet ja puute innostuneista tekijöistä. Ehkä huolestuttavinta on kuitenkin evankelisluterilaisten seurakuntien heikko osallistuminen.

Monet seurakunnat ilmoittautuivat missioon hyvissä ajoin. Silti pitkäjänteinen valmistautuminen ei kuulu vielä seurakuntiemme eikä kaikkien järjestöjenkään vahvuuksiin. Monille on tullut valmistautumisessa kiire, ja monet hyvät ideat jäävät aikataulun vuoksi toteuttamatta. Kaikesta huolimatta seurakunnat ovat venyneet hienosti omaan parhaimpaansa ja valmistautumisessa on löydetty ja opittu varmasti paljon uutta. Uskon, että tulevaisuudessa olemme valmistautumisen osalta vahvempia.

Missiokonsepti on kiinnittänyt seurakuntien huomiota evankelioinnin ohella tavoittavaan diakoniatyöhön. Evankelioinnin ja diakonian esille nostaminen ja kehittäminen on ollut hyvä ja varmasti edestämme vielä löytyvä sijoitus niin seurakuntien kuin yksilökristittyjenkin elämässä. Erityisesti mission henkilökohtaisten kohtaamisten merkityksen painottaminen on tuonut arvokasta ja tasapainottavaa lisää usein niin tapahtuma- ja toimintakeskeisille evankeliointimalleillemme. Oman elämän kautta tapahtuvan todistamisen ja palvelemisen korostamisen voi katsoa olevan lähetyskäskyssä juurille palaamista. Esimerkiksi XEE-koulutus on ollut yksi eniten käytössä olleita koulutuksia seurakuntien valmistautumisessa, samoin L10T-koulutus.

Se löytyi -mission laaja medianäkyvyys televisio- ja radiokanavilla, somessa, lehdissä ja tienvarsitauluissa yhdessä koteihin jaettavan missiokirjan kanssa kiinnittää nyt varmasti kaikkien huomion. Evankeliumi herättelee ja tavoittaa suomalaisia myös siellä, missä missioon osallistuvia seurakuntia ei ole. Kysymys on historiallisen suuresta valtakunnallisesta evankeliumin kylvöstä, johon osallistuu laajasti kristittyjä kaikista herätysliikkeistä ja kirkkokunnista.

Media on tärkeä mutta ei tärkein osa missiota. Tärkeimmässä roolissa ovat seurakunnat ja me kristityt. Mission todellisen onnistumisen ratkaiseekin seurakunnan jalkautuminen ihmisten keskelle ja heidän kohtaamisensa niin hengellisissä kuin aineellisissakin tarpeissa. Mission nostamien tunnettujen suomalaisten uskoontulokertomusten rinnalle tarvitaan paikallisten kristittyjen kertomuksia siitä, että jokainen voi löytää Jeesuksen ja täysipainoisen elämän Hänen yhteydessään.

Olemmeko henkilökohtaisesti valmiita missioon? Jumala haluaa käyttää myös sinun käsiäsi ja jalkojasi, joka olet ehkä seurannut sivusta missiovalmistelujen ”touhotusta”. Tule mukaan yhteiseen rintamaan rukoilemaan ja palvelemaan! Hengellinen sodankäynti tarvitsee jokaisen sotilaan myös reservistä taisteluun.

Se löytyi -mission onnistuminen mitataan löytämisillä. Seurakunnat ja herätysliikkeet voivat löytää syvemmän yhteyden ja yhteistyön toistemme tukemisessa. Ja erityisesti, mitä useampi kristitty löytää oman paikkansa missiossa, sitä useampi voi löytää elämän Jeesuksen yhteydessä. Raamattu rohkaisee meitä missiossa: ”Etsikää, niin te löydätte”.

Janne Lahti
SEA:n hallituksen jäsen
Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -palvelujen johtaja