SEA:n verkostojen ohjesääntö

 

SEA:n verkoston tavoitteena on koota saman alan toimijoita ja asiantuntijoita yhteen yli kirkkokunta- ja järjestörajojen Jumalan valtakunnan eteenpäin viemiseksi.

 

Verkoston tulee olla SEA:n tarkoituksen ja tehtävän mukainen. Keskeistä on lähetyskäskyn edistäminen ja evankelisten kristittyjen yhteisen äänen antaminen.

 

Verkosto koostuu kristityistä, jotka kuuluvat vähintään kolmeen eri kristilliseen yhteisöön.

 

SEA:n hallitus päättää verkoston perustamisen hyväksymisestä.

 

Verkosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka nimityksen SEA:n hallitus vahvistaa. Näin toimitaan myös puheenjohtajaa vaihdettaessa. Puheenjohtajaa voi vaihtaa milloin vain.

 

Verkoston puheenjohtajalta tai hänen taustayhteisöltään edellytetään SEA:n jäsenyyttä.

 

Verkostoon kuuluvilta edellytetään Lausannen julistuksen hyväksymistä. Puheenjohtaja huolehtii, että tämä on kaikkien verkostoon kuuluvien tiedossa. Allekirjoituksia hyväksymisestä ei tarvitse pyytää.

 

Verkosto toimii itsenäisesti. Se voi kokoontua ajatusten ja kokemusten vaihtoon, järjestää omia tapahtumia, koulutusta ja hankkeita, järjestää kanavan SEA:n tapahtumassa sekä tuottaa yhteistä materiaalia ja julkilausumia.

 

Jos SEA:n tai verkoston nimeä käytetään julkilausumassa, se on annettava hallituksen käsiteltäväksi. Muussa tapauksessa (esim. julkilausuma taustayhteisöjen nimissä) hallituksen käsittelyä ei tarvita.

 

Verkoston puheenjohtaja toimittaa edellisen vuoden toimintakertomuksen SEA:n kevätkokoukselle ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman syyskokoukselle sekä ajankohtaisen miniraportin hallitukselle muutaman kerran vuodessa.

 

Verkoston mahdollinen talous ei kulje SEA:n kautta vaan verkostoon kuuluvien taustayhteisöjen kautta. Verkosto voi pyytää SEA:lta vuosittain 1000 euron lainan, joka maksetaan vuoden aikana SEA:lle takaisin ilman korkoja. Tarvittaessa verkoston talouteen liittyvä asia voidaan käsitellä SEA:n hallituksessa tapauskohtaisesti.

 

SEA:n tiedotussihteeri vastaa verkostoa koskeviin kysymyksiin ja auttaa sen perustamisessa ja kehittämisessä. Hän myös auttaa verkoston asioiden tiedottamisessa.

 

Verkosto voi lopettaa toimintansa ilmoittamalla siitä SEA:n hallitukselle. Hallitus voi myös lakkauttaa verkoston, jos edellä kerrotut säännöt eivät toteudu tai siinä ei ole aktiivisuutta kahteen vuoteen.