SUORA – raamattuverkosto

Suomen Evankelisen Allianssin Raamattuverkosto SUORA yhdistää, sytyttää, varustaa ja rohkaisee yksilöitä, yhteisöjä ja seurakuntia, jotka opettavat Raamattua ja tuottavat materiaalia sen opetuksen todeksi elämiseen.

  • Yhdistämme – Tuomme Raamatusta kiinnostuneet tahot yhteen.
  • Sytytämme – Sytytämme innon Raamatun kokonaisvaltaiseen tutkimiseen, opettamiseen ja niitä tukevaan materiaalien tuottamiseen.
  • Varustamme – Varustamme Raamattua opettavia henkilöitä toimimaan omissa viitekehyksissään.
  • Rohkaisemme – Rohkaisemme elämään kuuliaisena Jumalan Sanaa kohtaan.

 

SUORAn ARVOT

  • Herran Sanan kuuleminen (Jes. 66:5)
  • Arkuus Sanan alla (Jes. 66:5)
  • Yhteistyö Jeesuksen sanojen noudattamisessa: “Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.” (Matt. 28:20)

 

Raamattunäkemyksemme löytyy Lausannen julistuksesta:

Me vahvistamme kaikkien Vanhan ja Uuden testamentin kirjoitusten jumalallisen inspiraation, totuuden ja arvovallan ainoana kirjoitettuna Jumalan sanana; se on virheetön kaikessa mitä se opettaa ja ainoa uskon ja käytännön erehtymätön ohje. Me tunnustamme myös Jumalan sanan voiman viedä hänen pelastustarkoituksensa päätökseen. Raamatun sanoma on osoitettu koko ihmiskunnalle. Jumalan ilmoitus Kristuksessa ja Raamatussa on muuttumaton. Raamatun välityksellä Pyhä Henki puhuu vielä nytkin. Hän valaisee Jumalan kansan jäsenten mielen havaitsemaan sen totuuden jokaiselle kulttuurille ominaisella, tuoreella tavalla. Hän paljastaa koko kirkolle yhä enemmän Jumalan monitahoisesta viisaudesta. (2 Tim. 3:16, 2 Piet. 1:21, Joh. 10:35, Jes. 55:1, 1 Kor. 1:21, Room. 1:16, Matt. 5:17, 18, Juud. 3, Ef. 1:17, 18, 3:10, 18) – Kohta 2 – Raamatun arvovalta ja voima

 

SUORA perustettiin tammikuussa 2020.

 

Lisätietoa SUORAsta

Puheenjohtaja Kirsi Smeds (Raamatunlukijain liitto)
kirsi.smeds@rll.fi