VISIO2033-huippukokous

VISIO2033-huippukokouksessa esitetään kutsu kristillisille kirkoille ja järjestöille tulla mukaan yhteiseen tavoitteeseen lähetyskäskyn toteuttamiseksi: jotta jokainen Suomessa asuva saisi kuulla evankeliumin ymmärrettävällä tavalla vuoteen 2033 mennessä. Tähän tarvitaan jokaista kristittyä ja kristillistä yhteisöä. Kokoukseen kutsutaan edustajia myös muista Itämeren alueen maista. Lisäksi tarjotaan mahdollisuutta tulla ”Helsingin sitoumuksen” allekirjoittajaksi, jolla sitoudutaan periaatteellisella tasolla kristittyjen ykseyttä edistävän kommunikaatiokulttuurin […]