Suomen Evankelisen Allianssin alle on perustettu uusi verkosto: Kyllä seksille – Ei pornolle. Uuden verkoston tavoitteena on nostaa pornografia ja sen haitat seurakunnalliseen ja julkiseen keskusteluun sekä auttaa ihmisiä vapaaksi pornoriippuvuudesta luomalla koulutusmateriaalia ja -tapahtumia sekä perustamalla paikallisia ja valtakunnallisia vertaistukiryhmiä.

Porno on nykyään yleisesti hyväksyttyä, ja pornonkulutus on jatkuvassa kasvussa. Samanaikaisesti pornografian aiheuttamat ongelmat ovat yhä enemmän näkyvillä, näyttäytyen erityisesti lastensuojelullisina, kansanterveydellisinä, ihmisoikeudellisina ja eettisinä näkökulmina.

Pornon haitat lasten kasvulle ja kehitykselle ovat kiistattomat. Pornonkulutus on yhteydessä vääristyneeseen näkemykseen seksuaalisuudesta ja sen roolista terveissä ihmissuhteissa. Lapset myös kokevat inhon, shokin, vihan, pelon ja masentuneisuuden tunteita pornon katselun jälkeen (Amerikan lastenlääkäriliitto 2016). Lisäksi tutkimukset osoittavat selkeän yhteyden pornon ja seksuaalisen pakottamisen ja hyväksikäytön välillä nuorten välisissä seksisuhteissa (Stanley&al 2016, Kjellgren 2014&2018).

Myös parisuhteet kärsivät pornonkäytön ja erityisesti pornoriippuvuuden seurauksena, kun toisen osapuolen seksuaalinen mielenkiinto kohdentuu oman kumppanin sijasta pornoon. Keskinäinen luottamus häviää, ja petetyksi tullut osapuoli kokee inhon, shokin, vihan, toivottomuuden ja surun tunteita, jotka käsittelemättöminä johtavat parisuhteen kriisiytymiseen.

Tutkimusten mukaan porno myös alistaa ja halventaa naisia ja linkittyy vahvasti prostituutioon ja kansainväliseen ihmiskauppaan. Muun muassa Pornhub on vastaikään joutunut tutkinnan alle, koska sen sivuilta löytyy autenttista materiaalia, jossa alaikäisiä lapsia ja tyttöjä raiskataan. Lukuisat kansainväliset tutkimukset myös osoittavat, että porno on kiinteässä yhteydessä naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan (Hald, Malamuth&Yue 2010, Foubert, Brosi&Bannon 2011), samoin kuin seksuaalirikoksiin (Karmakar 2010).

Yhteiskuntamme lisäksi pornografia koskettaa voimakkaasti myös seurakuntia. Pornonkäyttö on seurakunnissa yli kirkkokuntarajojen valtava ongelma, joka estää kristittyjen kasvua ja Pyhän Hengen toimintaa seurakunnissa, puhumattakaan sen yksilötasolla ja parisuhteissa aiheuttamista ongelmista.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset verkoston sähköpostilistalle:
Verkoston puheenjohtaja Pia Rendic, pia.rendic (ät) vapautauhri.fi

Lisätietoa vertaistukiryhmistä:
Kirsi Paulin, kirsi.paulin (ät) tnnky.fi

Lisätietoa pornoriippuvuudesta: https://irtiriippuvuudesta.fi/

Tukea pornoriippuvaisten läheisille: https://tnnky.fi/palvelutoiminta/salvia-hanke/kumppanille-ja-laheiselle/

 

(Kuva yllä: Pana Kutlumpasis, Pixabay)