EEA – mihin uskomme

SEA on Euroopan Evankelisen Allianssin (European Evangelical Alliance) jäsen ja edustaja Suomessa. EEA:n Statement of Faith (englanniksi https://www.europeanea.org/wp-content/uploads/2019/11/2019-11_EEA-basis_of_faith_english.pdf) on tässä suomennettuna:

Euroopan Evankelinen Allianssi on kristittyjen yhteisö, joka hyväksyy Vanhan ja Uuden testamentin pyhissä kirjoituksissa annetun kolmiyhteisen Jumalan ilmoituksen ja tunnustaa siinä esitetyn evankeliumin uskon. He puolustavat seuraavia oppeja, joita he pitävät ratkaisevina uskon ymmärtämisessä ja joiden tulisi ilmetä keskinäisessä rakkaudessa, käytännön kristillisessä palvelemisessa ja evankelisisissa asioissa:

1. Isän Jumalan, Pojan Jumalan ja Pyhän Hengen Jumalan kaikkivaltius ja armo luomisessa, sallimuksessa, ilmoituksessa, lunastuksessa ja lopullisessa tuomiossa ja täyttymyksessä.

2. Pyhien kirjoitusten jumalallinen inspiraatio ja sen koko luotettavuus ja ylin auktoriteetti kaikissa uskon ja käyttäytymisen asioissa.

3. Langenneen ihmisen yleismaailmallinen syntisyys ja syyllisyys, mikä tekee hänet Jumalan vihan ja tuomion alaiseksi.

4. Jumalan ihmiseksi tulleen Pojan sijaisuhri ainoana ja täysin riittävänä perusteena lunastukseen synnin syyllisyydestä ja vallasta sekä sen iankaikkisista seurauksista.

5. Syntisen vanhurskauttaminen yksinomaan Jumalan armosta uskon kautta Kristukseen, joka ristiinnaulittiin ja nousi kuolleista.

6. Jumalan Pyhän Hengen kirkastava, uudistava, sisimmässä oleva ja pyhittävä työ.

7. Kaikkien uskovien pappeus, jotka muodostavat yleismaailmallisen kirkon, ruumiin, jonka pää on Kristus ja joka on sitoutunut Hänen käskystään evankeliumin julistamiseen koko maailmassa.

8. Herran Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisen, näkyvän, voimassa ja kunniassa tapahtuvan paluun odotus.