Apologiaverkosto

Luottamus Raamattua kohtaan Jumalan erehtymättömänä Sanana on maassamme merkittävästi laskenut. Raamatun arvovaltaa ja kristillistä uskoa vastaan hyökätään yhä useammin ja yhä rohkeammin. Valtamedian kautta välitetään usein väärin ymmärrettyjä näkemyksiä Raamatusta ja sen sanomasta.

Syksyllä 2023 perustetun Apologiaverkoston päätavoitteena on vahvistaa luottamusta Raamattua kohtaan erehtymättömänä Jumalan Sanana, jonka sanoma kykenee muuttamaan ihmisen elämän ja mikä tärkeintä, hänen ikuisuutensa. Verkosto pyrkii saamaan aikaan hedelmällistä dialogia valtamedian kanavissa ja nostamaan esiin kestävällä pohjalla olevia argumentteja eri tieteenaloilta. Argumentteja, jotka vahvistavat luottamusta Raamattuun ja sen sanomaan.

Vaikka pääfokuksena onkin valtamedian kautta laajan yleisön tavoittaminen, verkoston tavoitteena on myös vahvistaa kristittyjen tietoisuutta Raamatusta ja sen luotettavuudesta sekä varustaa kristittyjä rohkeammin ja paremmin puolustamaan uskoaan kaikissa elämäntilanteissa.

Verkosto koostuu noin 15 henkilöstä, jotka edustavat kristinuskon puolustamisen, apologian, parhaimmistoa maassamme. Verkostossa on monipuolinen edustus akateemisen tutkimuksen, kristillisen median ja eri seurakuntien ja kristillisten järjestöjen edustajia.

Verkoston puheenjohtaja: Jouni Lallukka, 040 544 5771, jouni.lallukka (at) patmos.fi