KRIO – Kristittyjen ihmisoikeusryhmä

KRIO:n TOIMINTA JA TAVOITTEET

Kristittyjen ihmisoikeusryhmä (KRIO, aiemmin KIO) on Suomen Evankelisen Allianssin verkosto.

KRIO:n lisäarvo suomalaiseen ihmisoikeuskeskusteluun on erityisosaaminen vähemmistökristittyjen uskonnonvapaudesta.

Perusajatus: Kristittyjen ihmisoikeusryhmä ajaa kristittyjen oikeutta uskonnonvapauteen kaikkialla maailmassa ja myös Suomessa.

Tavoitteena on

 • tehdä vainottujen kristittyjen asiaa tunnetuksi
 • vaikuttaa suomalaisiin päättäjiin ja mediaan maailman vähemmistökristittyjen ihmisoikeuksien parantamiseksi
 • vaikuttaa siihen, että kristittyjen ihmisoikeudet huomioidaan Suomen sisä- ja ulkopolitiikassa
 • herättää keskustelua uskonnollisesta suvaitsevaisuudesta myös Suomessa

KRIO järjestää kampanjoita ja seminaaritapahtumia kristittyjen ihmisoikeus- ja uskonnonvapausteeman ympärillä.

 

KRIO:n ARVOT

 • Yksilön loukkaamaton ihmisarvo. Jokaisella ihmisellä on itseisarvo Jumalan luomana mittaamattoman arvokkaana henkilönä.
 • Uskonnonvapaus ja oikeudenmukaisuus. YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen artikla 18 mukaisesti kaikilla tulisi olla yhtäläinen oikeus valita uskontonsa ja ilmaista sitä. Pyrkimyksemme on tuoda esille kristittyihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia, jotta oikeudenmukaisuus voisi maailmassa toteutua tältäkin osin.
 • Luotettavuus. Antamamme tieto on luotettavaa, oikea-aikaista ja tarkastettavaa.
 • Kunnioitus. Kunnioitamme kaikkia uskonnonvapauden ja ihmisoikeuksien puolesta toimijoita.
 • Kristillinen veljeys ja sisaruus. Kristityt kaikkialla maailmassa ovat veljiä ja sisaria riippumatta rodusta tai kansallisuudesta. Toimimme uskonsa tähden vainottujen, kärsivien kristittyjen puolesta.
 • Usko anteeksiantamukseen ja rakkauteen. Kristuksen esimerkin mukaisesti uskomme, että anteeksiantamus, rakkaus ja sovinnollisuus ovat yksilöihmisiä ja yhteisöjä eheyttäviä tekijöitä.
 • Tulevaisuus ja toivo. Uskomme, että evankeliumi Jeesuksesta tuo ihmisille tulevaisuuden ja toivon.

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 18. artikla:

Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.


KRIO:n KOKOONPANO

Kristittyjen ihmisoikeusryhmään kuuluvat

 • toiminnanjohtaja Miika Auvinen, puheenjohtaja, miika (ät) od.org, 040 184 8208
 • insinööri Jyrki Kela, sihteeri, jyrki.kela (ät) live.fi
 • päätoimittaja ja eduskunnan omantunnon- ja uskonnonvapausryhmän asiantuntijajäsen Juhani Huotari
 • sosionomi, diakoniatyöntekijä Minna Oikarinen
 • kansanedustaja Sari Essayah
 • asianajaja Ville Hoikkala
 • kirkkoherra Jouni Lehikoinen
 • lähetysjohtaja Kari Tassia
 • kansanedustaja, pastori ja Ulkoministeriön kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan jäsen Antero Laukkanen
 • tiedotussihteeri Jari Sippola
 • tradenomi Sari Palomäki
 • toiminnanjohtaja Pasi Turunen
 • lakimies Marjo Anttoora