WEA – mihin uskomme

SEA on Maailman Evankelisen Allianssin (World Evangelical Alliance) jäsen ja edustaja Suomessa. WEA:n Statement of Faith (englanniksi https://worldea.org/en/who-we-are/statement-of-faith/) on tässä suomennettuna:

Me uskomme:

Pyhään Raamattuun alun perin Jumalan antamana ja innoittamana, erehtymättömänä, täysin luotettavana ja ylimpänä auktoriteettina kaikissa uskon ja käyttäytymisen asioissa.

Yhteen Jumalaan, joka on ikuisesti olemassa kolmessa persoonassa, Isässä, Pojassa ja Pyhässä Hengessä.

Herraamme Jeesukseen Kristukseen, lihaantulleeseen Jumalaan, Hänen neitseestäsyntymiseensä, Hänen synnittömään ihmiselämäänsä, Hänen jumalallisiin ihmeisiinsä, Hänen uhrikuolemaansa syntien sovitukseksi, Hänen ruumiilliseen ylösnousemukseensa, Hänen taivaaseenastumiseensa, Hänen välittäjätyöhönsä (Jumalan ja ihmisten välillä) ja Hänen henkilökohtaiseen paluuseensa voimassa ja kunniassa.

Kadotetun ja syntisen ihmisen pelastukseen Herran Jeesuksen Kristuksen vuodattaman veren kautta, uskosta ilman tekoja ja Pyhän Hengen antaman uudistumisen vaikutuksesta.

Pyhään Henkeen, joka asuessaan uskovassa mahdollistaa sen, että tämä elää pyhää elämää, todistaa ja toimii Herran Jeesuksen Kristuksen hyväksi.

Hengen yhteyteen kaikkien tosiuskovien, seurakunnan ja Kristuksen ruumiin kesken.

Sekä pelastettujen että kadotettujen ylösnousemukseen; pelastetuilla elämän ylösnousemukseen, kadotetuilla kadotuksen ylösnousemukseen.