SEA:n yhteyspäivästä lokakuussa 2019 lähti liikkeelle Muutos 2022 -verkosto, jonka puitteissa olemme kevään 2020 aikana järjestäneet tapaamisia. Niitä ovat koordinoineet ja fasilitoineet XEE – Evankeliointi Elämäntapana ry:n toiminnanjohtaja Toni Linjama, Suomen Healing Roomin toiminnanjohtaja Markku Laitinen ja SEA:n tiedotussihteeri Jari Sippola.

Tapaamisia on ollut viisi (näistä kaksi Zoom-kokouksia), ja ne ovat koonneet mm. pastoreita, kristillisten järjestöjen johtajia sekä kristillisen median edustajia eri puolilta Suomea.

Keskeinen kysymys on ollut: Millaisessa hengellisessä todellisuudessa haluamme elää Suomessa vuonna 2022 ja miten pääsemme siihen yhdessä?

Näkemykset ovat olleet harvinaisen yksimielisiä. Tarvitsemme suuren muutoksen Suomen seurakunnissa. Muutos lähtee johtajista. Eräs pitkän linjan johtaja sanoi, että tarvitsemme ’järisyttävän muutoksen’, jonka tuloksena seurakunta aidosti toteuttaisi lähetyskäskyä, synnyttäisi opetuslapsia ja vahvistuisi perustehtävässään.

Vahva yksimielisyys tapaamisissa on vallinnut kaikissa keskeisissä kysymyksissä ja keskusteluissa. Seurakunnan ydintehtävä – jos pitää sanoa yksi – on kaikkien mielestä sama: lähetyskäskyn toteuttaminen ja opetuslasten tekeminen. Tässä on esiintynyt ainoastaan pieniä vivahde-eroja.

Samoin seurakunnan ydintehtävän menestystä arvioitaessa asteikolla 1-10 lähes kaikki antoivat arvion 1, jotkut korkeintaan 2. Syitä tähän alennustilaan on myös kartoitettu ja syitä toki on monia. Luther kirjoitti uskonpuhdistuksen aikoina 95 teesiä. Varmasti mekin löydämme paljon syitä, mitä kaikkea meidän pitäisi muuttaa.

Tässä videolinkissä (4 min) on Toni Linjaman yhteenveto kevään Muutos 2022 -tapaamisista (kuvattu toukokuun tapaamisessa).

 

Haasteita ja materiaalia, johon tarttua

 

Usko ja Suomi 2018 -tutkimus:

Muutos 2022 -verkoston liikkeelle panevana voimana on ollut Seurakunnan kasvu ry:n Usko ja Suomi 2018 -tutkimus, joka kertoo hälyttäviä lukemia kristittyjen sitoutumisen laskusta mm. kristinuskon ydinasioihin, rukoukseen, Raamattuun ja lähetyskäskyyn. Voit lukea yhteenvedon tutkimuksesta tästä linkistä.

 

Elinvoimaisen ja kasvavan seurakunnan viisi peruspilaria:

Kevään 2020 edetessä tapaamisiemme keskustelu kääntyi erityisesti Raamatussa kerrottujen viiden johtamis- ja varustamislahjan alennustilaan seurakunnissa. Profetaalisuus, apostolisuus, evankelioiminen, paimenuus ja opettaminen, niiden varustava rooli sekä niiden välinen riippuvuus ja yhteistyö pitää tuoda ymmärrykseen, opetukseen ja käytäntöön seurakunnissa. Ennen kaikkea seurakuntien johtoryhmien ja vanhimmistojen tulee vakavasti tarkastella omaa osaamistaan, armoitustaan ja kokoonpanoaan viiden palveluviran alueella, jotta seurakunnat voivat oikeasti menestyä ydintehtävässään.

Tästä aiheesta olemme koonneet hyvää palautetta saaneen materiaalin. Voit pyytää sitä Jari Sippolalta, jari.sippola (ät) suomenea.fi.

Materiaali on tarkoitettu opetuksen pohjaksi seurakuntiin sekä ennen kaikkea työkaluksi johtoryhmiin ja vanhimmistoihin. Materiaalin lopussa kerrotaan, miten seurakunnan johto voi rohkeasti tarttua aiheeseen ja lähteä muutoksen polulle. Suosittelemme seurakuntia erityisellä tavalla paneutumaan viiden palvelutehtävän teemaan ja materiaaliin!

 

Seurakunnan elinvoimaisuuspolku:

Toukokuun Muutos 2022 -tapaamisessa Suomen Vapaakirkon kotimaantyönjohtaja Sami Westerholm esitteli Seurakunnan elinvoimaisuuspolku -työkalua. Tämä muutosprosessityökalu on ollut Vapaakirkon käytössä vuodesta 2016 lähtien. Sen on kehittänyt The Evangelical Covenant Church, USA. Lisätietoja työkalusta ja sen käytöstä: sami.westerholm (ät) svk.fi.

 

XEE-koulutus:

Tapaamisissa on ollut esillä myös XEE, joka on käytännön koulutus seurakunnan varustamiseen evankelioimisessa ja opetuslapseuttamisessa. XEE Plussassa evankelioimisen fokus on omissa läheisissämme ja tutuissamme. Meillä on vastuu, että he saavat kuulla Jeesuksesta. Heihin olemme jo rakentaneet luottamusta, joten heidän kohtaamiseen ei ole sellaista pelkoa kuin tuntemattomien kanssa kadulla. XEE Plus -kursseilla olemme nähneet upeita esimerkkejä, kuinka uskovat ovat voittaneet pelkonsa ja lähteneet liikkeelle yhteyden rakentamisen ja evankeliumin kanssa elinpiireissään. XEE:ssä tätä tehdään turvallisesti yhdessä, kokeneempien opastajien johdolla kädestä pitäen, rohkeasti käytännössä.

Kurssilaiset oppivat luontevaan dialogiin ja kiinnostaviin tarinoihin perustuvan tavan kertoa evankeliumi ymmärrettävästi. Tätä opittua on helppo monistaa eteenpäin eli varustaa edelleen muita uskovia samaan ja mobilisoida koko seurakunta liikkeelle tavoittamaan ystäviään ja sukulaisiaan arjessa.

Jos johtajat eivät itse elä käytännön opetuslapseuttavaa elämää ja jaa evankeliumia arjessaan, seurakuntakaan ei tee sitä. Johtajat tulee varustaa ensin, jotta muukin seurakunta voi muuttua. XEE-koulutuksia on erikseen johtajille, ja he voivat sitten varustaa yhteisönsä. Kysy lisää Toni Linjamalta, toni.linjama (ät) xee.fi, 040 416 5183. Lisätietoa XEE:stä myös http://xee.fi/.

 

Mahdollisuus muutokseen:

Muutos 2022 -verkoston kautta haluamme myös rohkaista kaikkia seurakuntia eri paikkakunnilla mukaan valtakunnalliseen Mahdollisuus muutokseen -mediamissioon 2022. Lisätietoa: http://www.mahdollisuus.fi/info/ (katso erityisesti kaksi pdf-linkkiä sivulla)