Maailman evankelinen allianssi (WEA) julkaisi 9. lokakuuta rukouskutsun rauhan puolesta Pyhässä maassa. Suomen Evankelinen Allianssi tukee tätä julkilausumaa täysin. Kaikki ihmishenget ovat Jumalan silmissä arvokkaita, ja meidän kaikkien tulisi tehdä kaikkemme ihmisarvon suojaamiseksi ja puolustamiseksi, tapahtui mitä tahansa. Tämä ei koske ainoastaan Pyhän maan nykyisiä julmuuksia. Suomen Evankelinen Allianssi ilmaisee myös huolensa antisemitististen välikohtausten lisääntymisestä Euroopassa ja kehottaa kaikkia hyväntahtoisia ihmisiä torjumaan antisemitismiä ja toimimaan rauhantekijöinä omassa naapurustossaan.

Maailman evankelisen allianssin (WEA) lausunto Pyhän maan konfliktista (9.10.2023)

WEA on syvästi järkyttynyt Hamasin hyökkäyksestä Israelia ja Israelin kansaa vastaan. Hyökkäys on johtanut väkivallan kiihtymiseen ja viattomien siviilihenkien menetyksiin Israelissa ja Palestiinassa. Suremme kaikkia uhreja ja rukoilemme lohdutusta omaisille, jotka surevat läheisiään. Olemme huolissamme siitä, että väkivalta leviää edelleen. Kannustamme siksi kaikkia ponnisteluja väkivallan vähentämiseksi ja oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saavuttamiseksi.

Olemme hämmentyneinä todistamassa mielenosoituksia monissa maissa eri puolilla maailmaa, joissa näytetään iloitsevan siviilien tappamisesta. WEA tuomitsee kaikenlaisen tappamisesta iloitsemisen, myös kun se tapahtuu uskonnon tai rodun perusteella. Pyhällä maalla on merkitystä kauas rajojensa ulkopuolelle, koska se on tärkeä Abrahamin uskontojen kannattajille kaikkialla maailmassa. Juutalaisilla, kristityillä ja muslimeilla on pyhiä paikkoja Pyhässä maassa, ja näiden kolmen uskonnon pyhien paikkojen häpäisy on toistuvasti kiihdyttänyt konfliktia.

Kehotamme uskovia kaikkialla maailmassa rukoilemaan rauhan ja yhteisymmärryksen puolesta ja korostamme, että oikeudenmukainen rauha riippuu yhtä lailla teoista kuin rauhaa edistävästä ajattelusta ja puheista. Rukoilemme Israelin ja Palestiinan kansan puolesta – heidän turvallisuutensa ja hyvinvointinsa puolesta ja sen puolesta, että he saisivat pitkäaikaisen ja oikeudenmukaisen rauhan Pyhässä maassa.