Vuonna 2022 on tullut kuluneeksi 30 vuotta Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) edeltäjän perustamisesta. SEA:n juuret ovat kansainvälisessä maailman evankelioimista edistävässä Lausannen liikkeessä.

Vuonna 1989 Suomesta osallistui yli 30 hengen delegaatio kansainvälisen Lausannen liikkeen (The Lausanne Committee for World Evangelization) järjestämään maailmanevankelioimisen kongressiin Manilassa. Tapahtuma oli hyvin innostava, ja siitä uutisoitiin laajasti kristillisissä lehdissä. Puhuttiin jopa ”Lausannen hengestä”.

Itse Lausanne-liike oli syntynyt vuonna 1974 erityisesti evankelista Billy Grahamin vaikutuksesta, kun 2700 evankelista johtajaa 150 maasta kokoontui Ensimmäiseen kansainväliseen maailmanevankelioimisen kongressiin Sveitsin Lausanneen. Tavoitteena oli mobilisoida ja yhdistää maailman kristittyjä ja heidän resurssejaan, jotta ”koko seurakunta vie koko evankeliumin koko maailmaan”.

Lausannen liikkeen Suomen komitea (1992-2000)

Toukokuussa 1991 Ryttylässä pidettyjen Lähetysteologisten päivien aikana syntyi aloite, jossa neljän luterilaisen lähetysjärjestön edustajat ottivat yhteyttä Suomen Lähetysseuran Seikku Paunoseen, joka oli toiminut useita vuosia Lausannen liikkeen kontaktihenkilönä Suomessa. Esitettiin, että nyt on aika Lausanne-henkisten kristittyjen järjestäytyä kansalliseksi komiteaksi meidänkin maassamme.

Käynnistyi useita eri tason kokoontumisia sisältänyt prosessi, joka johti lopulta Lausannen liikkeen Suomen komitean perustamiseen.

Perustamispäätös tehtiin marraskuussa 1991, ja virallinen perustava kokous pidettiin kesäkuussa 1992. Komitean puheenjohtajaksi valittiin Suomen ev.lut. kirkon Porvoon hiippakunnan piispa Erik Vikström ja varapuheenjohtajaksi lähetyssihteeri Juhani Kivelä Suomen Vapaakirkosta.

Piispa Vikström toimi puheenjohtajana alkuvuodet, ja keväällä 1997 hänen seuraajakseen valittiin Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen lähetysteologi Seppo Väisänen.

Maailmanevankelioimisen Suomen keskus (MESK, 2000-2009)

Vuonna 1998 tapahtunut liittyminen Maailman Evankelisen Allianssin (World Evangelical Alliance, WEA) täysjäseneksi merkitsi uutta vaihetta Suomen Lausanne-komitean historiassa. Sekä sääntöjen että nimen muuttaminen koettiin aiheelliseksi.

Uudeksi nimeksi tuli Maailmanevankelioimisen Suomen keskus (MESK) keväällä 2000. Yhdistyksen jäsenyys avautui aikaisempien henkilöjäsenten lisäksi myös kirkoille, seurakunnille ja kristillisille järjestöille.

MESK määriteltiin ennen kaikkea yhteysverkostoksi, joka rakentaa siltoja yli kirkkokunta-, herätysliike- ja järjestörajojen ja joka rohkaisee eri taustoista tulevia kristittyjä toimimaan yhdessä evankeliumin ilosanoman viemiseksi siitä vieraantuneille niin täällä Suomessa kuin lähetyskentilläkin.

MESKin iso ponnistus oli Suomen Evankelioimiskongressin E4 järjestäminen Espoon Dipolissa 21.-25.1.2004. Siihen osallistui noin 900 henkilöä, jotka edustivat maamme kristillisyyden koko kirjoa. Kongressin virikkeiden pohjalta eri puolille Suomea syntyi alueellisia E4-työryhmiä yhteisen evankelioimistyön edistämiseksi. Esimerkiksi evankelista Kalevi Lehtinen toimi valtuutettuna E4-kouluttajana.

Suomen Evankelinen Allianssi (2009-)

Vuonna 2009 Maailmanevankelioimisen Suomen keskus päätti muuttaa nimensä Suomen Evankeliseksi Allianssiksi (SEA). Muutos syntyi tarpeesta voimistaa evankelisten kristittyjen yhteistyötä ja yhteistä ääntä.

Tässä vaiheessa puheenjohtajana toimi Timo Keskitalo Kansainvälisestä seurakunnasta (IEC), ja yhdistys oli juuri palkannut osa-aikaisesti ensimmäisen vakituisen operatiivisen työntekijänsä, tiedotussihteeri Jari Sippolan.

Suurin muutos oli, että SEA painottui olemaan foorumi evankelioimisen ja lähetystyön asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoille. SEA:n verkostoissa monien kristillisten seurakuntien ja järjestöjen eri työalojen tietotaito jaetaan yhteiseksi eduksi ja nämä eri tahot tekevät yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Suomen Evankelinen Allianssi on myös yhdenmukainen nimi kansainvälisten ja 143 maassa toimivien evankelisten allianssien kanssa. Niiden piiriin kuuluu yli 600 miljoonaa kristittyä. SEA edustaa vuonna 1846 perustettua Maailman Evankelista Allianssia (WEA) sekä Euroopan Evankelista Allianssia (EEA) ja Lausanne-liikettä (nyk. Lausanne Movement).

2010-luvulla SEA:n puheenjohtajina toimivat Keskitalon lisäksi Timo Tikka (Suomen Helluntaikirkko), Kalle Virta (Kansan Raamattuseura) ja Petri Mäkilä (Patmos Lähetyssäätiö ja Suomen Helluntaikirkko). Vuodesta 2019 lähtien SEA:a on luotsannut Kirsi Rothfors (Suhe ja New Life Church).

SEA:lla on yli 30 yhteisöjäsentä, jotka edustavat laaja-alaisesti Suomen seurakuntakenttää, sekä kymmeniä henkilöjäseniä.

Evankelisen (engl. Evangelical) uskon painotuksia ovat Raamatun arvovalta, henkilökohtainen usko Jeesukseen ainoana pelastustienä sekä evankelioimisen ja lähetystyön välttämättömyys. Nämä ovat pääperiaatteina myös kristittyjen yhteisessä Lausannen julistuksessa (1974), joka toimii SEA:n teologisena linjana.

Teksti: Jari Sippola

Kuva: SEA:n järjestämissä 181-rukouspäivissä luodaan yhteyttä kristittyjen johtajien välillä eri kirkkokunnista. Kuva vuoden 2019 rukouspäivästä.