Kesä on hyvää aikaa tutustua kristillisiin toimintakeskuksiin. Tiesin muutaman ystäväni olevan ohjaamassa taideleiriä Tervonsalmen loma- ja kurssikeskuksessa, joten päätin yllättää heidät ja tupsahtaa paikalle leirin leppoisaksi tietämääni tunnelmaan. Tervonsalmi on Kansan Raamattuseuran omistama kesäisin toiminnassa oleva keskus, joka sijaitsee Tervon kunnassa Kuopion suunnilla.

Tervosalmen taideleiriä on järjestetty noin 40 vuoden ajan. Vuosien varrella lukuisat eri taiteen alojen ammattilaiset ovat antaneet kesästään tukun päiviä ja huomiota toisten luovuuden ruokkimiselle ja ohjanneet leirillä muun muassa kuvataiteen, grafiikan, kirjallisuuden, musiikin, monien kädentaitojen ja soveltavien taiteiden työpajoja. Leirin osallistujat ovat löytäneet taiteellisen luovuuden lähteitä, harjaannuttaneet jo löytyneitä taitojaan ja rohkaistuneet kristillisen sanoman ja yhteyden läsnäolossa.

Piipahdukseni ystävien luona sai minut pohtimaan taiteellista luovuutta lahjana, jonka Jumala on meille antanut. Samoin kuin kaikki Jumalan lahjat, myös taiteellinen luovuus löytää syvimmän merkityksensä yhteydessä.

Syvin yhteyden taso löytyy identiteetistä. Sieltä, missä ihminen saa lahjan oivaltaa olevansa Jumalan luoma, lunastama ja rakkauden katseen alla elämään lähettämä. Luovuuden lähde on siellä, missä ihminen löytää autenttisuutensa ja alkuperänsä. Matka Jumalan rakastavan ja hyväksyvän katseen alle voi tässä rikkinäisessä maailmassa olla pitkä ja kuoppainen, ja sitä matkaa tehdään koko elämän ajan. Luovat hetket taiteen monien kanavien virrassa ovat parhaimmillaan tuokioita, jossa aavistamme jotain Jumalan rakkauden suuresta selittämättömästä mysteeristä. Taide antaa kanavan ilmaista jotain siitä, mille ei ole sanoja tai tiedostettua ymmärrystä. Tuotoksen takana on usein vereslihalla elämää kokevan ihmisen tuntoja. Liike kehon toimintana, pensselin vetona tai äänen tapailuna voivat olla kuin päävieraan edellä kulkeva saattue, joka aukaisee tietä sille, mikä on tulossa. Yksi hetki johtaa seuraavaan, ja jälkikäteen ymmärrys tavoittaa jotain siitä, mitä oli tapahtunut.

Autenttisessa hetkessä syntyvä taide puhuttelee kuulijaansa ja kokijaansa. Työnsä kautta taiteilija asettaa itsensä toisten eteen haavoittuvaksi. Juuri autenttisuus välittää vastaanottajalle viestin, jota Jumala haluaa hänelle puhua tuotoksen kautta. Tuotos toteuttaa tehtävää, jota varten se on matkaan lähetetty. Se, mikä tämä tehtävä on, ei ole tuotoksen tekijän tai esille asettajan hallittavissa. Riittää, että jaamme sen yhteyteen toisten koettavaksi. Itse asiassa, mikäli suunnittelemme tuotoksellemme lopputuloksen ja vaikutuksen, olemme kulkeneet ohi autenttisuuden vapaasti virtaavasta lähteestä.

Kristillinen yhteisö on parhaimmillaan paikka, joka tunnistaa ja tunnustaa keskellään vaikuttavan taiteellisen luovuuden lahjan ja rohkaisee sitä esiin. Miten olemme tässä onnistuneet? Ovatko jotkin taiteen kanavat hallinneet ja peittäneet tilan toisilta? Olemmeko uskaltaneet antaa taiteellisten lahjojen tuoda esiin kenties uutta näkökulmaa, joka haastaa meidät tutkimaan keskellämme vaikuttavia ilmiöitä syvemmin?

Luovuuden lahjat palvelevat yhteisöä asettuen toinen toisensa rinnalle ja muodostaen yhdessä kokonaisuuden, mitä ne eivät yksin ja irrallaan voisi saada aikaan. Tarvitsemme herkkyyttä, avoimuutta ja taidollisuutta tämän keskellämme elävän rikkauden vaalimiseen ja muodostuvan kudelman tuoman ilon ja yllätyksellisen elämän vastaanottamiseen. Muodostuu toinen toistaan ruokkivan luovuuden ilmasto, jossa koko yhteisön on kevyt hengittää. Kun luovumme lopputulosten suunnittelusta, vapaudumme liittymään siihen elämään, jota Jumala jo elää ja luo keskellämme.

Jumala luo uutta meissä ja meidän kauttamme omassa ajassamme, jotta täällä kanssamme kulkeva lähimmäinen voisi löytää syvimmän olemuksensa, yhteyden Jumalaan. Luovuuden kautta Jumala kutsuu omiaan esiin heijastamaan hänen rakkaudellista todellisuuttaan tässä maailmassa.

Henkisyyttä pursuavassa ajassamme on tärkeää, että kristilliset yhteisöt ja niiden jäsenet palaavat Jumalan luovuuden lähteelle, joka alkoi luomisessa ja on palvellut ihmiskuntaa koko sen historian ajan. Annetaan Jumalan tuulen puhaltaa uudistavaa luovuuden voimaansa keskellämme. Tutkitaan yhdessä tapoja elää todeksi taiteellista luovuutta siellä missä elämme, olemme ja liikumme. Tunnistetaan yhteisöjemme toiminnoissa se henkinen ja toiminnallinen tila, jossa taiteellinen luovuus voi elää.

Hanna Räsänen
SEA:n hallituksen jäsen
Lähetysyhdistys Kylväjän asiantuntija

Taiteellisen luovuuden lahjasta kiinnostuneet ovat tervetulleita pohtimaan aihetta lisää Evankelistojen yhteyspäiville Seinäjoelle. Rakkauden tähden -teemaa kantavat päivät pidetään 17.–19.8.2023. Työpajan ajankohta on perjantaina 18.8. klo 13.30. Lue lisää päivistä tästä.