Osallistuin äskettäin koulun järjestämään vanhempien keskusteluiltaan. Oppilasedustajien puheenvuoro kosketti ja vahvisti uusimman kouluterveyskyselyn tuloksia: elinympäristön epävakaus heittää syviä varjoja lasten ja nuorten elämään.

Vaikka seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö olisi tuttua ja omassakin perheessä olisi lapsia, voi kosketus lasten ja nuorten ahdistuksen aiheisiin jäädä pinnalliseksi. Vanhempainillassa saatiin vastauksia kysymykseen, miten nuoremme voivat. Monella perusedellytykset hyvinvointiin ovat kunnossa. On kavereita, terveyttä ja turvallisia aikuisia. Apua osataan ja rohjetaan hakea. Huonosti voivien lasten ja nuorten määrä kuitenkin kasvaa. Ahdistusta aiheuttavat erityisesti sota Ukrainassa ja sen vaikutukset, ilmastonmuutos sekä epävarmuus omasta elämästä ja identiteetistä. Ilta vahvisti tuntumaa, että keskustelu seksuaali-identiteetistä on lisännyt lasten ja nuorten hämmennystä, epätietoisuutta ja ahdistusta.

Monialaista yhteistyötä

Miten voimme tukea lasten ja nuorten hyvinvointia? Ammattilaiset peräänkuuluttavat monialaista yhteistyötä. Tärkeimpänä pidetään kodin ja koulun yhteistyötä. Myös seurakunnat ovat toivottuja kasvatuskumppaneita.

Seurakunnissa on tärkeä kiinnittää huomiota lapsi- ja nuorisotyöhön sekä vanhemmuuden tukemiseen. Monialainen yhteistyö voisi tässä yhteydessä tarkoittaa myös seurakuntien ja kristillisen järjestöjen sekä toimijoiden välisen yhteistyön ja vähintäänkin tiedonkulun tiivistämistä. On ehdottoman tärkeää organisoida ja jakaa seurakunnille hyviä työvälineitä sekä käytänteitä niin lapsi- ja nuorisotyöhön kuin vanhemmuuden tukemiseenkin.

Eksyneitä tukemaan

Jeesuksesta kerrotaan, miten hän koki sääliä ihmisiä kohtaan, jotka olivat eksyksissä. Sääliin liittyi aktiivinen toiminta eksyneiden auttamiseksi. Meidänkään ei pidä jäädä paikoillemme säälimään tai kauhistelemaan maallistunutta menoa ja sitä edistäviä ideologioita – ei sittenkään, vaikka sitä vyörytetään eri medioissa ja tuodaan myös lasten ja nuorten maailmaan entistä voimakkaammin. Nyt on herättävä tekemään enemmän lasten ja nuorten eteen. Meidän on kyettävä tukemaan omien lastemme ja nuortemme kristillistä ihmiskäsitystä ja identiteettiä.

Eksyneiden ihmisten määrä kasvaa kaikissa ikäluokissa. Eksyneitä, yhteyttä ja omaa paikkaansa etsiviä löytyy myös seurakunnan sisältä. Nyt on tärkeää, että seurakuntiemme toiminta on ihmisläheistä, tarpeet tunnistavaa, selkeää ja turvallista. Silloin seurakunta voi olla puoleensa vetävä ja hyvinvointia lisäävä koti kaikenikäisille ja eri tavoin eksyneille ihmisille.

Janne Lahti
SEA:n hallituksen jäsen
Hyvä Sanoma -missiopalvelujen johtaja, Helluntaikirkko