SEA:n syksyn yhteyspäivää vietettiin Helsingin Raamattu Puhuu -seurakunnassa viime perjantaina 21.10. Päivässä kuultiin puheenvuoroja nykyiseltä ja entisiltä puheenjohtajilta sekä käytettiin runsaasti aikaa ryhmissä rukoilemiseen ja keskusteluun SEA:n tulevaisuudesta.

SEA:n hallituksen varajäsen, aiemmin puheenjohtajana vuoteen 2013 asti toiminut Timo Keskitalo toi välähdyksiä SEA:n historiasta. Keskeisiä arvoja ovat alusta asti olleet lähetystyön ja evankelioinnin korostaminen, Raamatun arvovalta, henkilökohtaisen uskon merkitys sekä evankeliumin ja armon riittävyys. Taustalla voidaan nähdä jo 1900-luvun alun opiskelijoiden lähetysherätys ja myöhemmin evankelioimiskonferenssi Sveitsin Lausannessa 1974. SEA toimikin aluksi Suomessa nimellä Lausannen liikkeen Suomen komitea (1992–2000) ja sittemmin nimellä Maailman evankelioimisen Suomen keskus (MESK, 2000–2009).

2000-luvulla järjestettyjä merkittäviä tapahtumia ovat olleet evankeliointiin varustava E4-kongressi 2004 sekä myöhemmin järjestetyt nuorten aikuisten Trans4mission-lähetystapahtumat.

– E4-kongressi oli evankelista Kalevi Lehtisen jättämä perintö Suomen kristillisyydelle, jotta nousisi uusi sukupolvi evankelistoja. Tapahtuman slogan oli ”Usko Jeesukseen pelastaa”. Tämä oli tietynlainen minimi, mutta aivan ytimessä oleva lause, lippu, jonka ympärille kokoonnuttiin.

”Että he olisivat yhtä”

Puheenvuoron käytti myös Kansan Raamattuseuran varatoiminnanjohtaja Kalle Virta (SEA:n hallituksessa 2010–2018 ja puheenjohtajana 2017–2018). Virta painotti, että SEA:n tärkeänä tehtävänä on nähty toimiminen foorumina, jossa evankelioinnin hyväksi toimivat tahot pääsevät tulemaan yhteen ja rakentamaan yhteyttä. Näin voi toteutua Jeesuksen rukous: ”että he olisivat yhtä niin kuin minä ja Isä olemme yhtä” (Joh. 17:21–22).

– ”Usko Jeesukseen pelastaa” on se minimi, johon on hyvä keskittyä: miten SEA voisi olla relevantti toimija siinä, että usko Jeesukseen olisi puheenaiheena Suomen maassa? Millaisia aloitteita voidaan tehdä, jotta löytyy uudenlaisia tapoja tavoittaa ihmisiä Jeesukseen uskovien joukkoon? Virta kysyi.

Nykyinen puheenjohtaja Kirsi Rothfors korosti samoin, että SEA haluaa yhdistää kristittyjä ydinasioiden äärelle ja rakentaa siltoja muurien sijasta. Vaikeistakaan asioista ei tarvitse kuitenkaan vaieta, vaan niistä voidaan keskustella yhteyttä rakentaen.

– Kun me olemme yhtä, maailma näkee rakkauden. Siinä on yliluonnollinen perspektiivi, joka ei ole maailmalle tyypillistä. Emme hengaa vain niiden kanssa, jotka ovat mielestämme kivoja, vaan olemme yhtä, siskoja ja veljiä.

Rothfors piti tärkeänä haasteena SEA:lle, että kristillinen ääni olisi selkeä yhteiskunnassa lukuisien muiden äänten keskellä. Hän muistutti myös, ettei SEA ole olemassa itseään varten vaan palvellakseen kristillistä seurakuntaa, erityisesti sen johtajia.

Ari Talja IRR-TV:ltä toi terveiset syys-lokakuussa pidetystä Se löytyi -missiosta. Mukana oli 394 seurakuntaa ja yhteisöä luterilaisesta kirkosta ja vapaista suunnista sekä järjestöistä. Missiokirjoja on jaettu 2,2 miljoonaa, ja vähintään satoja ihmisiä on tullut uskoon yhteydenottojen ja seurakuntien tavoittavan toiminnan kautta. Missio on yhdistänyt järjestöjä ja aktivoinut seurakuntia ihmisten tavoittamiseen.

Katse tulevaan

Ryhmäkeskusteluissa ja rukouksessa keskeiseksi nousi erityisesti nuorten tavoittaminen ja se, että vanhemmat kristityt tukisivat nuorten omaa toimintaa. Pastorien ja vapaaehtoisjohtajien jaksamisen tukemiseksi ideoitiin tapaamisia. Lisäksi pidettiin tärkeänä hyödyntää Se löytyi -mission mahdollisuudet ja tukea seurakuntia prosessin jatkamisessa.

Yhteyspäivän yhteydessä pidetty syyskokous nimitti myös uusia hallituksen jäseniä erovuoroisten ja pois jääneiden tilalle. Uusina hallituksen jäseninä aloittavat Ari Talja (IRR-TV), Arto Nousiainen (Raamattu Puhuu -seurakunta), Toni Kokkonen (Kansanlähetys) sekä Antti Lampinen (Operaatio Mobilisaatio). Kirsi Rothfors jatkaa puheenjohtajana vuonna 2023.